PREMÁVKA CEZ TRNOVEC NAD VÁHOM SA ČIASTOČNE OBNOVÍ DNES VEČER

11.07.2019 10:42

V utorok 9. júla ráno približne o 6.30 hod. sa vykoľajili štyri vozne súpravy nákladného vlaku v Trnovci nad Váhom na úseku trate medzi Šaľou a Tvrdošovcami. Železničná doprava bola zastavená v oboch smeroch. Železnice Slovenskej republiky začali bezprostredne po nehode intenzívne pracovať na odstránení následkov a opätovnom sprejazdnení úseku. Dochádza k výmene výhybkových častí a poškodených podvalov na prvej koľaji a následne prebehne smerová a výšková úprava výhybiek a priľahlých koľají.

Premávka na prvej traťovej koľaji má byť obnovená dnes (10. júla) vo večerných hodinách a to na traťovú rýchlosť 30 km/h. Do konca týždňa vzhľadom na náročnosť prác nemožno očakávať sprejazdnenie druhej koľaje. Pri odstraňovaní následkov nehody na nej je takisto potrebná súčinnosť dopravcu, ktorého vlak sa vykoľajil.

Zdroj: Doprava