Přeprava železničních vozidel jako zboží má jasná pravidla

18.01.2014 22:21

– Pro každého nákladního dopravce je železniční vozidlo dopravní prostředek, který je tu od toho, aby s jeho pomocí bylo přemísťováno zboží. Již málokoho ale při pohledu na železniční vozidla napadne, že se rovněž jedná o zboží, které má určitou hodnotu a které je rovněž třeba v některých případech „pouze“ přepravit od odesilatele k příjemci. V ustanovení čl. 24 předpisů CIM má pak přeprava železničních vozidel jako zboží zvláštní postavení s ohledem na podmínky vzniku odpovědnosti dopravce.

Zdroj: Doprava