Přepravy fosforu z Kazachstánu jsou opět v režii ČD Cargo

20.04.2015 19:20

Bílý fosfor (někdy také nazývaný žlutý) patří mezi důležité suroviny využívané například při výrobě fosforečných hnojiv, pracích prášků nebo přípravků pro výrobu sýrů apod. Zároveň se jedná o velice nebezpečnou chemickou látku. Na světě je jen několik oblastí, kde se nacházejí dostatečná ložiska fosfátů.

Tradičním producentem výrobků z fosforu je akciová společnost Fosfa se sídlem v Břeclavi. Ta je také pravděpodobně jediným odběratelem bílého fosforu v České republice. Do výrobního závodu je tato cenná a zároveň nebezpečná surovina dovážena po železnici z Kazachstánu, z ložisek u města Asa. Přepravy byly dlouhodobě realizovány v převázaných širokorozchodných cisternových vozech přes Ukrajinu a Polsko. Přelomovým datem pro přepravy fosforu do Evropy byl 16. červenec 2007, kdy na Ukrajině nedaleko Lvova vykolejil nákladní vlak přepravující fosfor v převázaných cisternách. Vlak se ihned vznítil, řada lidí se přiotrávila jedovatými zplodinami. Z postižené oblasti musela být evakuována téměř tisícovka lidí. Jedovatý mrak zamořil oblast o rozloze 90 kilometrů čtverečních. Jízda vlaků s fosforem přes Ukrajinu byla poté zakázána.

Převázané cisterny nahradily tankové kontejnery

Od roku 2011 postupně docházelo k náhradě převázaných železničních vozů tankovými kontejnery. Bohužel již v režii dopravce AWT, který tyto přepravy získal. Přepravy v širokorozchodných vozech však byly ještě v roce 2014 prováděny na základě výjimky ministerstva dopravy, pouze byly zpřísněny technologické podmínky (jízda pouze v noci, omezenou rychlostí atd.). Důvodem byl fakt, že dopravce AWT, který přepravy zajišťoval, neměl k dispozici tolik kontejnerů, aby mohl přepravy zajistit výhradně touto formou. Této příležitosti se chopilo ČD Cargo, které oslovilo Fosfu s kompletní nabídkou zajištění přeprav bílého fosforu v kontejnerech. Obchodní jednání byla velmi tvrdá a náročná, ale výsledek se dostavil – 21. ledna 2015 dorazil do Břeclavi, na vlečku chemické továrny Fosfa, první vlak ložený kontejnery plně v režii ČD Cargo. Přepravy má od nás koncový zákazník na klíč až z kazašsko-ruské hranice. Abychom mohli nabídnout komplexní služby, spojili jsme se s dalšími subjekty, z nichž nejdůležitější jsou Ermefret a Rail Cargo Logistics.

Přeprava včetně překládky trvá 17 dní

Kontejnery jsou na širokorozchodné vozy naloženy ve stanici Asa. Překládka na normálně rozchodné vozy probíhá v terminálu v Małaszewicích na bělorusko-polské hranici. Odtud již kontejnery míří po polských tratích do Petrovic u Karviné a po „Ferdinandce“ do Břeclavi. Celá přeprava včetně překládky trvá 17 dnů. Na přepravy je nasazeno celkem 140 kontejnerů a 30 kontejnerových vozů ČD Cargo řady Sgnss. Dodávky fosforu probíhají kontinuálně v rozsahu zhruba jednou za 10 dnů. Vykládka suroviny se uskutečňuje za přísných bezpečnostních podmínek a je poměrně zdlouhavá – trvá přibližně sedm dnů. Tankové kontejnery se zpět do Kazachstánu vracejí naplněné vodou, aby ani při prázdném běhu nedošlo k případnému vznícení bílého fosforu. Pětiletý kontrakt je uzavřen na dodávky přibližně 20 tisíc tun bílého fosforu ročně. Další, menší objem přeprav fosforu v kontejnerech zajišťuje ČD Cargo nikoliv pro Fosfu, ale pro firmu Ermefret.

ČD Cargo se podařilo uspět v konkurenčním boji s dopravcem AWT a znovu získat tyto zajímavé a náročné přepravy. Ty probíhají plně v souladu s ustanoveními Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID). Komplexnost služby je pak zárukou spokojenosti koncového zákazníka.

Zdroj: Doprava