Přepravy pro automotive zajišťuje společný podnik Raillex

13.09.2015 10:44

Akciová společnost Raillex byla založena v roce 2006 jako vůbec první společný podnik pod hlavičkou Českých drah, který se zaměřoval na nákladní dopravu. Druhým akcionářem byla logistická společnost Setto. Cílem Raillexu bylo vybudování sítě logistických center s kolejovým napojením, provozování těchto center a samozřejmě propojení těchto center pravidelnými vlaky. Lokality pro vybudování těchto center byly jasné – Praha, Brno, Ostrava.

První v řadě bylo centrum v Praze, konkrétně na pozemcích po zrušených kolejích v železniční stanici Praha-Běchovice. Při územním řízení se zvedla obrovská vlna protestů majitelů několika přilehlých pozemků. Tento odpor se bohužel nepodařilo překonat a celý projekt byl odložen. Dnes můžeme říci: definitivně ukončen. Od roku 2005 probíhala na úrovni Czech-Investu jednání se zahraničním investorem, který měl zájem umístit v České republice investici v oblasti automotive. Po roce dostala jednání konkrétnější obrys. Zahraničním investorem se ukázal Hyundai Motor Manufacturing (HMM), a bylo tak rozhodnuto o vybudování závodu na výrobu automobilů v českých Nošovicích. Okamžitě se rozeběhla konkrétní jednání o infrastruktu­rálním napojení automobilky.

Na CzechInvestu probíhala jednání mezi HMM a správci infrastruktur elektrické energie, plynu, vodovodů, silničních komunikací a nakonec se podařilo vtěsnat i železnici. Korejská strana byla zpočátku k železničnímu napojení velmi nedůvěřivá. Nicméně argumentace zástupců ČD a reference z automobilek ŠKODA Auto a TPCA u velmi nedůvěřivých korejských vyjednavačů zabraly. Do základního projektu výstavby automobilky se tak dostala myšlenka kolejového napojení a samotné vlečkové kolejiště s moduly kontejnerového terminálu, nakládky vyrobených automobilů a vykládky ocelových svitků. K samotnému vyjednávání s Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) o výstavbě vlečkového kolejiště a následně jeho provozování byla přizvána společnost CHB Logistics, která měla zkušenosti z vyjednávání o logistických službách se společností Kia Motors Slovakia. Partnerství vyústilo v létě 2008 v přizvání společnosti CHB

Logistics jako akcionáře do společnosti Raillex, ze které původní akcionář SETTO vystoupil. Události následně nabraly rychlý spád. Na podzim 2008 podepsal Raillex s HMMC smlouvu na výstavbu vlečkového areálu a následně smlouvu na jeho provozování. Koncem ledna 2009 proběhla kolaudace vlečkového areálu a 17. února 2009 přijel do Nošovic ze slovinského přístavu Koper první kontejnerový vlak. Následovaly vlaky svitků do Nošovic a naopak první vlaky nově vyrobených automobilů z Nošovic, které směřují přes evropské přístavy do celého světa. Samotná technologie přístavby a odsunu vlaků z vlečkového areálu probíhá v úzké spolupráci s ČD Cargo, provozní jednotkou Ostrava.

Přepravy pro automotive

Původní vizi společnosti – vytvoření komplexní sítě kolejemi propojených logistických center v České republice – se podařilo naplnit jen částečně. Společnost Raillex se dnes primárně zaměřuje na provozování vlečkového areálu v průmyslové zóně společnosti Hyundai v Nošovicích, včetně manipulace s nákladem a dalších doplňkových služeb. Ve spolupráci s mateřskou společností ČD Cargo se Raillex podílí na zajištění přeprav dílů a dalšího průmyslového materiálu do automobilky a následně také přepravě hotových automobilů značky Hyundai. Nejčastěji se jedná o dovozní přepravy v kontejnerech z německých a belgických přístavů a z Koreje. Opačným směrem následně putují vyrobené automobily v exportu do celého světa přes německé, belgické a slovinské přístavy, ale také do Ruska a jižní Evropy. V maximální míře je v obou směrech využívána přeprava po železnici v návaznosti na říční a námořní přepravu. Doplňkově je využívána také kamionová doprava.

Kvalitní servis Raillexu

Roční obrat společnosti Raillex v posledních třech letech převyšuje 200 milionů Kč a společnost generuje čistý zisk v řádech milionů korun. Kvalita servisu Raillexu a samozřejmě ČD Cargo jako výhradního železničního dopravce se potvrdila v loňském roce, kdy HMMC, respektive jeho spediční firma Glovis, potvrdila spolupráci na další tři roky.

Zdroj: Doprava