Přes 14 milionů tun

03.08.2017 15:35

– Jedním z hlavních partnerů a klientů celého projektu ChemMultimodal je i společnost AWT, člen skupiny PKP CARGO, která patří k nejvýznamnějším poskytovatelům služeb nákladní železniční dopravy v Evropě.

            „Já jsem odpovědná především za akvizici zákazníků pro intermodální přepravy a rozvojové projekty. Z tohoto důvodu reprezentuji společnost AWT na této konferenci,“ říká Lenka Hrnčířová Dostálová.

            Jsme tu pro klienty jak z oblasti výrobců tak i pro poskytovatele silniční a námořní dopravy. To znamená, že naším klientem nemusí být pouze jednotlivý výrobní závod, ale může to být i logistická společnost, která pro tyto výrobce zajišťuje komplexní logistiku.

            V rámci tohoto projektu máme očekávání takové, že se více potenciálních zákazníků bude snažit převádět své přepravy ze silnice na železnici. V této fázi jim budeme nápomocni jak poradenskou činností, tak zajišťováním těchto přeprav. Naše společnost působí především v rámci Evropy ale i mimo ni. Vše závisí na konkrétních potřebách klienta, jakým směrem jsou jeho hlavní logistické toky. Jedná se o zajištění přeprav z / do přístavů, do velkých průmyslových aglomerací, na intermodální terminály nebo do průmyslových a chemických podniků.

            Intermodální přeprava je přeprava, která se provádí především v kombinaci moře / přístav – železnice – silnice nebo silnice – intermodální terminál – železnice – silnice. „Provádíme komplexní logistický servis tak, abychom byli schopni klientovi zajistit jeho potřeby na základě individuálně připravených projektů intermodálních přeprav. Důležité je, aby si potenciální klienti uvědomili, že takovýto druh přepravy na delší vzdálenosti je konkurenceschopný jak ekonomicky tak i časově vůči silniční dopravě,“ dodává Lenka Dostálová Hrnčířová. Skupina AWT, člen skupiny PKP CARGO, poskytuje komplexní řešení především velkým průmyslovým podnikům ve střední a východní Evropě s důrazem na přepravu těžkých komodit – uhlí, oceli, stavebních materiálů nebo produktů automobilového, potravinářského a chemického průmyslu.

Zdroj: Ústecký deník