Přestavba stanice Čelákovice je ve finále

16.06.2019 21:00

Rekonstrukce stanice Čelákovice byla první etapou optimalizace celého úseku z Lysé nad Labem do Prahy-Vysočan, kterou SŽDC jako investor rozdělila na více staveb. Letos v květnu bylo předáno staveniště další etapy v navazujícím úseku do Lysé nad Labem a zároveň odstartovala soutěž na zhotovitele stavby v traťovém úseku Mstětice – Praha-Vysočany,“ uvedl generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Celková přestavba stanice začala v lednu 2017. Hlavním cílem prací bylo vybudovat jedno ostrovní a dvě vnější nástupiště a také dva komunikacemi propojené podchody pro pěší a cyklisty na spojnici nádražní budova – Kozovazská a Kollárova – Mochovská – Čelakovského.

Rekonstruovaný úsek má délku 1850 metrů, postupně zde bylo demontováno kolejiště včetně trakčního vedení, nově se vybudovalo sedm většinou elektrifikovaných kolejí různé délky. Dva nové, komunikacemi s lávkou propojené podchody s bezbariérovými přístupy i výtahy přivádějí cestující z více směrů na tři nástupiště.

Součástí prací byla vedle úprav železničního svršku a spodku s odvodněním rovněž rekonstrukce mostů, výstavba nové návěstní lávky, moderního zabezpečovacího a sdělovacího zařízení včetně napájení a kabelových rozvodů. Předmětem stavby byly dále úpravy prostor pro výpravčí, vybudování přístřešků pro cestující, informačního, kamerového a orientačního systému, rozhlasového zařízení a oplocení plnícího současně protihlukovou funkci. Osadil se také nový mobiliář.

Rekonstrukcí prošla i historická výpravní budova, projekt byl navíc doplněn o výstavbu cyklověže a úpravu prostor bývalé restaurace, které čekají na nového nájemce. Pod vedením architekta byly části budovy sladěny a došlo i k částečnému opláštění, které skrývá klimatizační jednotky nebo odpadkové koše.

Nová cyklověž nabízí ve 13 úrovních prostor dohromady až pro 118 kol. Jedná se o zařízení, které bude mít dobíjecí systém na elektrokola a možnost uložení věcí do bezpečnostního boxu. SŽDC vůbec poprvé zajistila tyto služby cestujícím v rámci modernizace železniční stanice.

Zhotovitelem stavby byla společnost Elektrizace železnic Praha se subdodavateli, kterými byly firmy AŽD Praha, Metrostav, Swietelsky Rail CZ, mm cite nebo OK stavby. Celkové investiční náklady dosáhly 682 904 833 Kč bez DPH. Projekt je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF). Maximální výše podpory EU tvoří 83,07 % z celkových způsobilých nákladů. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

Zdroj: Doprava