Přestavba tratě Otrokovice – Zlín pomůže i nákladní dopravě

28.04.2015 09:26

Pouhých 11 minut by měla v budoucnu trvat cesta vlakem ze Zlína do Otrokovic, a to díky modernizaci a elektrifikaci tratě Otrokovice – Vizovice, kterou již schválilo ministerstvo dopravy a vyčlenilo na její realizaci osm miliard Kč. Projekt počítá s elektrizací celé trati až do Vizovic a se zbudováním druhé koleje v úseku Otrokovice – Zlín. S přelomovou modernizací by se mělo začít v roce 2019.

„Zpočátku byla k projektu velká nedůvěra, ale jsem rád, že se nám společnými silami podařilo projekt prosadit,“ řekl Jaroslav Kučera, radní Zlínského kraje pro oblast dopravy. Již od roku 2013, kdy se začala připravovat studie proveditelnosti, Zlínský kraj postupoval jednotně a byl ve velmi úzkém kontaktu se starosty dotčených měst a obcí (Zlín, Otrokovice, Želechovice, Lípa, Vizovice). „Byl bych rád, kdybychom vytvořili pracovní skupinu, kterou jsem připraven řídit, a společně dál řešili realizaci nové tratě,“ doplnil radní Jaroslav Kučera.

Studie proveditelnosti je průlomovým okamžikem

Nyní je ovšem na řadě aktualizace územního rozhodnutí a poté získání stavebního povolení, výkup některých pozemků a výběr zhotovitele. To vše bude mít na starost Správa železniční a dopravní cesty. Ta projekt připravuje tak, aby na něj bylo možné čerpat evropské peníze z operačního programu Doprava. Reálně příprava potřebné dokumentace k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení zabere dva až tři roky. „Nynější schválení studie proveditelnosti je však průlomovým okamžikem, kdy se po 20 letech podařilo odůvodnit zásadní modernizaci celé tratě z Otrokovic až do Vizovic,“ doplnil Petr Pšenička ze Správy železniční dopravní cesty, který byl vedoucím projektu, a dodal, že se navíc jedná o ojedinělý případ, kdy se podařilo bez kompromisů splnit všechny požadavky všech zainteresovaných subjektů, čili Ministerstva dopravy ČR, Správy železniční dopravní cesty, Zlínského kraje, města Zlína i dotčených měst a obcí. „Výsledkem je vznik multimodálního dopravního terminálu, kdy dojde ke sdružení vlaku, autobusu i městské hromadné dopravy, čímž se výrazně zkrátí přestupní vzdálenosti,“ dodal Petr Pšenička.

Celá trať Otrokovice – Vizovice bude elektrifikována, úsek Otrokovice – Zlín-střed bude navíc zdvoukolejněn a maximální rychlost bude navýšena na 100 km/hod. Zásadních změn dozná i stanice Zlín-střed. Poloha nádraží bude přesunuta blíže k ulici Gahurova. Nedílnou součástí je i modernizace nádraží v Otrokovicích, které není dnes připraveno na zvýšenou kapacitu trati na Zlín. Stejně tak se dočká modernizace i stanice ve Vizovicích, kde bude vybudován autobusový terminál a přestupní bod mezi vlakem a autobusem. Zkapacitněním dráhy bude zároveň umožněn další rozvoj jednoho z nejdůležitějších terminálů nákladní dopravy v Česku. Z Lípy nad Dřevnicí tak budou moci po realizaci investice vyrážet dlouhé nákladní vlaky do celé Evropy.

Zcela průlomovou částí projektu je vybudování tří mimoúrovňových křižovatek. „Přejezdy jsou dnes na hranici kapacity a navýšení vlaků na linkách by bránilo v plynulosti osobní i veřejné dopravy,“ řekl radní Jaroslav Kučera. První z nich bude ve Zlíně v místě křížení trati s trolejbusovým vedením v ulici Podvesná XVII vyřešena podjezdem pod tratí. Zrušena bude stávající křižovatka I/49 s přejezdem trati v městské části Prštné a mimo ni bude vybudován nadjezd. Kritickým místem je křížení kolejí a silnice II/655 na třídě Osvobození v Otrokovicích, které je zatíženo silnou automobilovou dopravou a je zde i problematické křížení trolejbusů s železnicí. Pod touto křižovatkou bude vybudován železniční tunel.

Zdroj: Doprava