Přestavba uzlu v Ústí n.O

03.11.2015 20:03

) - Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) znovu prodloužila termín dokončení modernizace železničního uzlu v Ústí nad Orlicí. Stavbu zdržel pokles některých nástupišť a kolejišť kvůli nepředvídatelným geologickým podmínkám v podloží a nedostatečný odvod srážkových vod ze zalesněného svahu. Celkové náklady včetně všech změn během výstavby by však neměly překročit plánovaných 950 milionů korun, sdělil ČTK mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

 

  "Přesná čísla budeme znát až po účetní uzávěrce stavby. Nicméně již dnes je jasné, že nepřekročíme schválený rozpočet," uvedl Illiaš.

 

  Po uvedení stavby do zkušebního provozu dešťová voda opakovaně zaplavila třetí nástupiště a zanesla kanalizaci pevnými částicemi. Přebytečná voda má být nově odvedena do vsakovacích jam a kanalizace nástupiště bude odvádět pouze přepadovou část bez znečištění. Zároveň firma zpevní svah textilií a osetím travinami. SŽDC slibuje, že všechny práce budou ukončeny nejpozději 31. října.

 

  Přestavba umožní zvýšit v místě rychlost vlaků až na 160 kilometrů v hodině. Modernizuje se sdělovací a zabezpečovací zařízení, trakční vedení a napájení a ovládání 35 výhybek. Cestujícím již od loňského listopadu slouží nové nádraží, k vlakům se dostanou podchodem, vylepšena jsou nástupiště. Přístup pro automobilisty zajistí přemostění Tiché Orlice s napojením na stanici Ústí nad Orlicí. Trať získá protihlukové stěny, na vybraných domech budou individuální protihluková opatření, což znamená především výměnu oken.

 

  Kvůli památkové ochraně zůstala uprostřed kolejí stát historická nádražní budova. Dráhy ji nepotřebují, její budoucí využití a financování oprav zatím není jasné.

Zdroj: ČTK