Preventivní opatření zaměstnavatele se již projednávají na místní úrovni

30.03.2020 21:31

Na základě připomínkovaného "Příkazu generálního ředitele č.8/2020" jsou v tomto týdnu projednávána technicko-organizační opatření na úrovni přednostů PO s místně příslušnými odborovými organizacemi. Některá pracoviště jsou dočasně obsazena nižším počtem obsluhujících zaměstnanců. Kde toto opatření není možné, přistoupilo se k novému přeplánovaní směn, takovým způsobem, aby zaměstnanci ve "zhuštěném" režimu práce pracovali ve dvou skupinách, které se vzájemně nepotkají, aby nedošlo k případnému nežádoucímu šíření koronaviru.

Zaměstnavatel již ve většině případů vybavil zaměstnance ochrannými prostředky, především jednorázovými rouškami, desinfekcí či rukavicemi. Na větších pracovištích jsou ionizátory vzduchu. 

Objednavatelé dopravy ve většině krajů omezují osobní dopravu, což je také jeden z důvodů snižování počtu obsluhujících zaměstnanců, výjimku ovšem tvoří Středočeský kraj.