Příznivci dráhy navrhují Stařečskou spojku

06.01.2017 17:52

– Příznivci drážní a veřejné dopravy navrhují postavit novou. tzv. „Stařečskou spojku“ , která by zlepšila možnosti železnice v této části Českomoravské vysočiny a vrátila cestující do vlaků. Investiční náklady na tuto stavbu se odhadují kolem dvou miliard korun.

 

Propagace a rozvoj veřejné dopravy v Kraji Vysočina a v přilehlých regionech je cílem zapsaného spolku Regio 2020, který ve čtvrtek 1. prosince uspořádal seminář o železniční dopravě v zasedací místnosti obecního úřadu ve Starči. Účastníci semináře vyjádřili svůj zájem na zpracování technicko - ekonomické studie projektu propojení mezi železničními tratěmi č. 241 a 240 v blízkosti Třebíče. Podporují také zlepšení technického stavu železniční tratě č. 241 pro dálkové spojení (Vídeň –) Znojmo – Jihlava. Navrhují také prověřit počet a charakter spojů na těchto tratích s přihlédnutím k významu Jemnice a přiblížení železnice centrům osídlení jednotlivých obcí.

„Tato studie by sloužila jako podklad pro podání podnětu k zapracování do Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a také jako podklad pro zapracování do územních plánů dotčených obcí,“ uvádí se v usnesení semináře. Spolek Regio 2020 také projedná tento návrh s představiteli Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje, kterých se případné vybudování „Stařečské spojky“ nejvíce dotýká.

My jako spolek a naši příznivci máme pocit, že se na tu trať Okříšky-Znojmo jednoduše trochu kašle. Udržuje se tam stav devět párů spojů osobních vlaků v pracovní dny, a to k dlouhodobému udržení provozu asi nestačí. Obrazně řečeno, je to nádoba s otvorem, ze které neustále uniká voda, tedy ti pomyslní cestující, a je potřeba ten otvor ucpat a tu nádobu opět nějakým vhodným způsobem naplnit. A my si myslíme, že bez investic to jednoduše nepůjde - aby se dopravně zatraktivnila jižní strana kraje směrem od Třebíče,“ vysvětlil předseda spolku Regio 2020 Aleš Kratina.

Účastníky semináře proto zaujala informace inženýra Záruby, který se podílí na plánu dopravní obslužnosti Kraje Vysočina. Podle jeho názoru, pokud by se podařilo páteřní dopravu ve směru Třebíč-Moravské Budějovice převést na vlak, daly by se tam očekávat tak vysoké počty cestujících, že by to odpovídalo příměstské dopravě u Brna!

„Pod to usnesení jsem se také podepsal, budeme je podporovat. Ta varianta se mi samozřejmě líbí, protože takhle vlastně ta trať neztratí svůj význam. Je dobře, že se našla skupina i mladých odborníků, kteří o této záležitosti začali přemýšlet a perspektivně uvažovat. Že prostě železniční doprava není zatracená. Spoustu věcí se podařilo dát na papír a diskutovat o nich, to je moc dobře. Navíc, co si budeme říkat, stařečské nádraží je víc čechočovické. Protože když tady z vlaku někdo vystoupí a nezná to tu, tak jde spíš pěšky do Čechočovic místo do Starče. Kdyby tady ta zastávka byla, potažmo na Červené Hospodě, tak to mohlo mít budoucnost. Příměstská vlaková doprava funguje po celé Evropě, jenom my tady u nás pořád tápeme,“ zauvažoval stařečský starosta Čestmír Linhart.

Zdroj:  Horácké noviny