Program na patnáct let

08.04.2016 11:51

Regionální železniční doprava má nezastupitelnou úlohu v dopravní soustavě České republiky.

Veřejná drážní a také linková doprava plní nenahraditelnou roli v přepravě cestujících do škol, na úřady, do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za kulturou, rekreací apod., a to ideálně po sedm dnů v týdnu. Jedním z těchto dvou programových cílů KSČM v oblasti veřejné a železniční dopravy se zabývala vláda, a to s výhledem na dalších patnáct let.

            Pro KSČM je veřejná doprava velmi důležitým ukazatelem kvality života. Zejména v odlehlejších lokalitách je často rozhodujícím faktorem pro zachování počtu obyvatel. Vylidňující se malé obce s nedostatečnou dopravní obslužností by měly být dostatečným varováním při hodnocení rozsahu regionální dopravy.

            V minulém volebním období se poslanci KSČM zapojili do přípravy a schválení zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách, který stanovil pravidla pro zajišťování dopravní obslužnosti v železniční a linkové autobusové dopravě na území České republiky pro jednotlivé objednavatele, jimiž jsou vedle státu i kraje a obce. Po přijetí zákona ministerstvo dopravy vydalo Metodickou pomůcku k zákonu č. 194/2010 Sb., o uplatňování legislativních norem v oblasti výběru dopravce pro zabezpečení dopravní obslužnosti veřejnými službami v přepravě cestujících. Aktivně jsme v roce 2009 podporovali přijetí desetiletého »Memoranda« na financování regionální železniční dopravy (pro roky 2010 až 2019).

Z výše uvedených důvodů vítáme zachování stávajícího systému, kdy objednávka regionální dopravy bude i nadále v samostatné působnosti krajů. Drážní doprava musí být částečně financována příspěvkem státu (třetina prokazatelné ztráty, včetně inflačního dorovnání) při dodržení konkrétních a spravedlivých podmínek pro získání dotace ze státního rozpočtu. Za velmi pozitivní považujeme model financování regionální železniční dopravy po roce 2019 na dalších patnáct let (pro roky 2020 až 2034), který je v souladu se zákonem o veřejných službách pro železniční dopravu. Dalším přínosem opatření bude finanční stabilita úhrad pro dopravce, jako podpora obnovy jeho vozidlového parku.

Zdroj: E15