Projekt podzemní rychlodráhy z Prahy do Berouna

09.10.2014 09:18

Ministerstvo dopravy si nechává zpracovat správou železnic novou studii, která se vrací k nákladnému projektu železničního tunelu na části úseku mezi Prahou a Berounem. Studie má prověřit alternativní způsoby podzemního vedení železnice, řekl Novinkám mluvčí ministerstva.

 

Ačkoli se rychlovlaků, jaké mají v Japonsku, Číně nebo Francii, v Česku ještě dlouho nedočkáme, [celá zpráva] objevují se některé projekty, které by umožnily rychlejší jízdu vlaku, než je v současné době maximálně 160 kilometrů v hodině.

 

Až dvousetkilometrovou rychlostí by se vlaky v budoucnu podle mluvčího ministerstva dopravy Martina Nováka mohly prohánět podzemním železničním tunelem mezi Prahou a Berounem. Pokud ovšem stát najde na takovou stavbu peníze.

 

"Podle původních plánů měly vlaky zajíždět do tunelu v pražské části Malá Chuchle a vyjíždět těsně před Berounem u dálnice D5 na levém břehu. Následně by byly vedeny po estakádě na berounské nádraží. Délka tunelu se měla pohybovat kolem 25 kilometrů," popisuje starší zvažovaný projekt mluvčí.Zadali jsme SŽDC, aby zpracovala územně-technickou studii, která prověří alternativní způsoby podzemního vedení železnice Martin Novák, mluvčí ministerstva dopravy

 

Projektová příprava ale byla v roce 2011 pozastavena z důvodu velmi vysokých investičních nákladů. Projekt byl odhadován na 45 až 50 miliard korun. Z bezpečnostních důvodů totiž musí být v takových případech vedeny dva samostatné tunelové tubusy.

 

"Nyní jsme zadali Správě železniční dopravní cesty (SŽDC), aby zpracovala územně-technickou studii, která prověří alternativní způsoby podzemního vedení železnice. Nabízí se řešení v podobě zkrácení délky tunelu v původně uvažované trase či hledání tras zcela nových. V současné době se taková studie zpracovává," řekl Novák. Cenové varianty možných řešení má ukázat až studie.

 

"Další kroky se budou odvíjet od dokončené studie, přičemž bude nutné stavbu projednat s dotčenými orgány státní správy a samosprávy. Následně bude moci být zahájena projektová příprava. Vlaky by v tunelu mohly jezdit až rychlostí 200 kilometrů za hodinu. Na současné trati podél Berounky nelze takovou rychlost realizovat," dodal mluvčí ministerstva dopravy.SŽDC chce nejdříve trať modernizovat

 

SŽDC v současné době připravuje stavbu posledních úseků koridoru z Prahy do Berouna. Celá západní větev III. koridoru Praha–Cheb by mohla být hotová do roku 2025, řekl ČTK náměstek generálního ředitele SŽDC Mojmír Nejezchleb.

Nejsložitější je prostřední stavba, zejména úsek mezi Černošicemi a Řevnicemi a průjezd chráněnou krajinnou oblastí, kde se zpracovává vliv stavby na životní prostředí (EIA).

SŽDC nyní rozhodlo, že bude diskutovat o modernizaci úseku v technických parametrech, které budou průchodné. "Třeba tvrzení, že musí být patnáctiminutový takt a zároveň obce nechtějí nadjezdy, je nesmyslné. Přejezdy budou mít pořád závory dole a nic po nich neprojede," uvedl Nejezchleb. Snahou bude trať modernizovat a zvýšit její kapacitu, především rekonstrukcí svršku a zabezpečovacího zařízení.

"Ale v delším časovém horizontu vidíme kromě té stávající trati ještě komfortní variantu – nějakým tunelem, aby se trati odlehčilo od dálkové dopravy," potvrzuje zvažované řešení Nejezchleb.

Zdroj: E 15