Proměna vsetínského nádraží finišuje

02.03.2024 12:14

Po dvou a půl letech míří ke konci proměna železniční stanice Vsetín. Blížící se konec poznají od včerejška i chodci: Správa železnic dokončila budování podchodu pod železniční tratí U Křivačkárny. V jeho okolí budou v následujících dnech pokračovat práce na terénních úpravách.

Jde o další posun v celé stavbě, která by podle plánů měla být hotová kompletně v dubnu. Podchod nahradí železniční přechod na Štěpánské ulici. Tím od pondělí 4. března už lidé neprojdou.

„Správa železnic se při modernizaci železničních tratí snaží rušit jejich úrovňová křížení, tedy přechody a přejezdy. Tam, kde je to možné, je nahrazuje podchody, podjezdy, nadchody a nadjezdy. Důvodem je zvýšení bezpečnosti. Ke stejnému opatření tedy došlo na Vsetíně, kde je navíc dalším argumentem pro zrušení přejezdu U Křivačkárny a přechodu na Štěpánské ulici plánované zvýšení traťové rychlosti železnice,“ informoval starosta Jiří Čunek.

Správa železnic v okolí přechodu na Štěpánské ulici umístí dočasné mechanické zábrany, aby tudy lidé nadále nepřecházeli kolejiště. V horizontu několika následujících měsíců tyto dočasné zábrany nahradí v úseku od Štěpánské ulice po vlakové nádraží po obou stranách železnice oplocení z pozinkovaných panelů. Od Štěpánské ulice směrem k Jablůnce dojde k výsadbě živého plotu z habrů, a to na 250 metrů dlouhém úseku podél ulice U Trati na Rybníkách.

Zdroj: Doprava