Provoz vlaků mezi Smíchovem a Radotínem omezí výluky

25.03.2020 22:32

Optimalizace trati Praha-Smíchov – Černošice sice začala už vloni na podzim, vlastní stavební práce a s tím spojené výluky začínají až nyní na jaře. V sobotu 28. března se na 11 dní přeruší provoz na trati Praha-Smíchov – Rudná u Prahy z důvodu výměny koleje v oblasti Smíchova, od poloviny dubna se pak bude mezi Smíchovem a Radotínem jezdit až do poloviny prosince postupně v některých úsecích po jedné koleji. 

Během realizace projektu s názvem Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) dojde mimo jiné k výměně železničního spodku a svršku mezi stanicemi Praha-Smíchov a Praha-Radotín a také k výměně některých mostů. Už na počátku března začala rekonstrukce železničního mostu přes Karlickou ulici v Praze-Radotíně, která si vyžádala uzavírku silnice II/101 a II/115. Dopad této stavby na provoz vlaků je zatím minimální. To už nebude platit o výluce, která začne 28. března a během které se vymění přibližně 200 metrů kolejí na trati Praha-Smíchov – Rudná u Prahy. Zde bude provoz vlaků po dobu prací v úseku Praha-Smíchov – Praha-Řeporyje zastaven.

Od 14. dubna pak začne rekonstrukce traťových kolejí mezi Smíchovem a Radotínem a od 31. července rekonstrukce podchodu pro pěší u restaurace Rozmarýn v Praze-Radotíně. Až do 18. prosince se zde bude jezdit částečně po jedné koleji, což si vyžádá redukci počtu vlaků. O prodloužených víkendech na počátku května budou osobní vlaky linky S7 jezdit směrem do Prahy odklonem přes stanici Praha-Krč. Od poloviny července do 21. srpna bude jednokolejný provoz v úseku odbočka Barrandov – odbočka Závodiště, což si vyžádá zrušení osobních vlaků linky S7 končících/výchozích v Praze-Radotíně, v dopravní špičce budou zachovány čtyři páry osobních vlaků za hodinu, spoje výchozí z Berouna směr Praha pojedou odklonem přes Prahu-Krč. Od 22. srpna do 18. prosince pak bude zaveden jednokolejný provoz mezi stanicí Praha-Smíchov a odbočkou Barrandov. Dopravní opatření budou podobná jako v předchozí etapě.

Na stavbě se od jejího zahájení na podzim loňského roku již provedlo odstranění mimolesní zeleně, postavily se základy trakčních sloupů a proběhlo i jejich osazení. V minulém roce byla dokončena sanace zárubních zdí v úseku Velká Chuchle, odbočka Tunel – Praha-Radotín.

Kromě rekonstrukce železničního spodku a svršku v celém úseku projde v rámci realizace projektu výraznou modernizací i stanice Praha-Radotín, kde se také vybuduje nový podchod místo zrušeného přejezdu. Zastávka ve Velké Chuchli se přesune k tamnímu čtyřkolejnému přejezdu blíže k centru městské části. U krajních kolejí se zde vybudují vnější nástupiště s mimoúrovňovým přístupem podchodem. Hotovo bude v roce 2022.