Rádiový systém GSM-R spuštěn na další trati

07.12.2013 23:27

- Další část tuzemská železniční sítě byla dovybavena celoevropským digitálním rádiovým standardem GSM-R pro zvýšení bezpečnosti vlakových tratí. Pokryt byl 172 kilometrů dlouhý úsek Děčín Prostřední Žleb - Děčín východ - Ústí n/L. Střekov - Mělník - Všetaty - Lysá n/L. – Kolín.

»Síť GSM-R umožňuje železničním dopravcům komunikovat prostřednictvím jediné vozidlové radiostanice v rámci celé Evropy,« uvedl včera na odborném semináři o digitalizaci národních železničních koridorů Mojmír Nejezchleb, náměstek generálního ředitele Správy železniční dopravní cesty. Stavba je v rámci Operačního programu Doprava na léta 2007-2013 spolufinancovaná Evropskou unií z Fondu soudržnosti. Míra spolufinancování EU může dosahovat maximálně 85 % ze způsobilých nákladů stavby, EU příspěvek tedy může činit až 297 980 250 korun. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

Právě dokončený projekt doplňuje stávající železniční síť již pokrytou celoevropským digitálním rádiovým standardem GSM-R. V České republice je systémem GSM-R vybaven kompletní I. a II. národní železniční koridor. Stavba za 337 milionů korun probíhala od prosince 2011 do konce října letošního roku. Obsahuje 22 základnových stanic BTS. Z bezpečnostního hlediska je moderní technika postavena ve 25 nových inteligentních technologických objektech GSM-R Smart House. Projektování zajistil SUDOP Brno, generálním dodavatelem celé stavby a garantem technologické části je společnost Kapsch CarrierCom. »Stát zaváděním celoevropského standardu GSM-R zvyšuje konkurenceschopnost dopravců i tuzemské železniční infrastruktury v rámci Evropy,« popsal důvody zavádění systému náměstek Nejezchleb. »Systém GSM-R je považován

za jeden z nejúspěšnějších evropských projektů – postupně se stal z evropského standardu standardem celosvětovým,« upozornil Karel Feix, generální ředitel Kapsch CarrierCom, člena mezinárodního holdingu, který je světovým lídrem v technologiích GSM-R s realizacemi například ve Francii, Německu, Slovensku, Rakousku, Anglii, Polsku, Španělsku či Itálii.
Zdroj: Doprava