Rakousko a Lichtenštejnsko rozšíří přeshraniční dopravu

23.04.2020 17:30

Rakousko, Lichtenštejnsko a Švýcarsko se v době velkého omezování přeshraničního cestování dohodly na konečné podobě nového železničního propojení ve svém pohraničí. Projekt s názvem FL.A.CH. je na stole přes deset let, teprve tento týden ale zástupci všech zemí našli společnou řeč nad finálním textem dohody a způsobu financování.

Projekt počítá s pravidelným provozem vlaků mezi Feldkirchem ve spolkové rakouské zemi Voralbersko, Lichtenštejnskem a švýcarským St. Gallenem. Nabídka spojů veřejné dopravy je v této přeshraniční oblasti dosud slabá. V plánu je především zdvojkolejnění úseku Tisis – Nendeln, které umožní půlhodinový takt vlaků mezi Feldkirchem a švýcarským městem Buchs. Kompletní trasu nového projektu je možné nalézt zde.

Vlády věří, že zatraktivnění veřejné dopravy v regionu a nasazení pravidelného půlhodinového taktu povede k výraznému odlivu aut ze silnic, které jsou dnes v oblasti silně přetížené. V pohraničí je silný provoz, řada lidí dojíždí do Lichtenštejnska za prací.

Projekt je důležitým příspěvkem ke změně mobility v regionu. Zejména v době krize způsobené pandemií koronaviru jsou investice do ochrany klimatu důležité, protože podporují ekonomiku a vytvářejí pracovní místa pro mnoho lidí,“ uvedla rakouská ministryně pro ochranu klimatu a dopravu Leonore Gewessler.

Podle plánu by mělo dojít k propojení systému příměstské dopravy v Rakousku a Švýcarsku, klíčovou roli v celém systému bude hrát pohraniční švýcarská stanice Buchs.
Projekt je ale stále ještě na začátku: zatím došlo k předběžné dohodě o podpisu memoranda o porozumění mezi účastníky celé akce. Rakousko a Lichtenštejnsko se ale už tímto krokem definitivně rozhodly v projektu pokračovat. Plány zatím počítají s tím, že by se mohlo začít stavět v roce 2022, celý projekt by se mohl spustit v roce 2027.

Zdroj: Doprava