RegioJet připravuje provoz do Maďarska a Chorvatska

09.06.2020 10:58

Dne 2. 6. 2020 absolvovaly schvalovací jízdy nutné pro vydání povolení k provozu v Maďarsku lokomotivy 193 205 a 206, které má z poolu ELL najaté společnost RegioJet.

Stalo se tak v rámci příprav na vstup RegioJetu na maďarské koleje. Jednak dopravce plánuje provozovat denně dva páry vlaků na trati Praha - Brno - Vídeň - Budapešť (jako prodloužení dvou ze čtyř spojů Praha - Vídeň) a jednak budou přes Maďarsko tranzitovat spoje Praha - Rijeka, jejichž provoz byl oznámen dne 1. 6. a měl by být spuštěn dne 30. 6. 2020. 

Následovat by měly schvalovací jízdy ještě pro lokomotivy 193 214 a 226. Primárně jde o navýšení počtu lokomotiv způsobilých provozu v Maďarsku pro dostatečné pokrytí vozby budapešťských spojů, neboť lokomotivy 193 743 a 762, které si RJ rovněž najímá, byly pro provoz v Maďarsku schváleny již dříve (tyto jsou navíc vybaveny a schváleny i pro provoz ve Slovinsku a Chorvatsku).

Z povinného oznámení o plánované nové službě podané na ÚPDI i z dosavadních informací od RJ vyplývá, že vlak Praha - Rijeka bude veden jako prodloužení tras vlaků 1044/1047 a dále přes západní Maďarsko a pohraniční stanici Hodoš a Lublaň, v níž bude rovněž možný nástup a výstup cestujících.

Spoje Praha - Vídeň - Budapešť plánuje RJ spustit během července, pokud to umožní aktuálně se uvolňující podmínky pro mezinárodní cestování a provoz.

Partnery pro technické zajištění provozu vlaků budou dopravci Continental Railway Solution (CRS) v Maďarsku a WESTbahn v Rakousku, tj. vlaky budou na území příslušných zemí vedeny lokomotivami RJ, ale se strojvedoucím, vlakvedoucím a na licenci těchto dopravců (o obsluhu cestujících se bude starat personál RegioJetu). Lokomotiva 193 206 proto zůstala v Maďarsku i po absolvování schvalovací jízdy, a to pro vozbu na výkonech CRS.

Ve Slovinsku a Chorvatsku bude RegioJet spolupracovat s tamními státními dopravci SŽ a HŹ, kteří oproti výše uvedenému navíc zajistí na svém území i lokomotivu. Přímá vozba Vectronem RJ až do Rijeky není v trase přes Slovinsko ani teoreticky možná, neboť na některých slovinských úsecích nejsou moderní vícesystémové lokomotivy přechodné s ohledem na nápravovou hmotnost.

RegioJet podal na ÚPDI oznámení ještě pro další dvě trasy, a to Praha - Budapest Kelenföld - Ogulin - Split (jako prodloužení spojů RJ 1045/1046) a Praha - Budapest Kelenföld - Zagreb - Ogulin (jako prodloužení vlaků RJ 1044/1047). U těchto tras nicméně RegioJet zatím o jejich provozu neuvažuje, což platí i pro případnou přepravu automobilů, která je ve všech třech podaných oznámeních rovněž uvedena.

Zdroj: Doprava