Rekonstrukce trati mezi Oldřichovem u Duchcova a Bílinou zkrátí jízdní doby

12.08.2019 15:43
Stavební činnost Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) v Podkrušnohoří nabírá na obrátkách. Nově se začalo 1. srpna pracovat na trati mezi Oldřichovem u Duchcova a Bílinou. Celkové investiční náklady dosáhnou 1,9 miliardy korun. V realizaci už jsou přitom stavby Kadaň-Prunéřov – Kadaň, modernizace stanice Řetenice a trati Oldřichov u Duchcova – Litvínov.

Cílem stavby je kompletní rekonstrukce výše zmíněného úseku, která umožní zvýšení traťové rychlosti až na 140 km/h. To přinese zkrácení jízdních dob vlaků. Práce budou zahrnovat úpravu kolejí v celé železniční stanici Oldřichov u Duchcova, na vlečce do Duchcovské svařovny, na napojení odbočujících tratí na Litvínov a Teplice lesní bránu a samozřejmě na dvoukolejném traťovém úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina.

Kvůli rekonstrukci v železniční stanici Oldřichov u Duchcova se pro snazší přístup cestujících přesunou nástupiště do části kolejiště ve směru na Bílinu. Tam vznikne nová zastávka Jeníkov-Oldřichov. V této souvislosti vznikne nový podchod pod železniční tratí, který umožní přístup cestujících na jednotlivá nástupiště.

Součástí rekonstrukce je také vybudování nového sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, nového trakčního vedení, osvětlení, elektrického ohřevu výhybek, dále výstavba nástupišť v normové výšce 550 milimetrů nad traťovou kolejí a zajištění bezbariérového přístupu v rekonstruovaných zastávkách. Výrazných změn se také dočká zastávka Duchcov.

Od začátku letošního roku přitom SŽDC v oblasti Podkrušnohoří zahájila již několik staveb. V polovině února začala elektrizace pětikilometrového úseku z Kadaně-Prunéřova do Kadaně, díky které získají cestující přímé vlakové spojení s většinou významných center Ústeckého kraje. V březnu pak odstartovala rekonstrukce železniční stanice Řetenice na trati z Ústí nad Labem do Chomutova. A v neposlední řadě prochází celkovou přestavbou trať Oldřichov u Duchcova – Litvínov.

Zdroj: Doprava