Rekonstrukce železniční stanice Brno-Královo Pole

16.04.2020 14:34

Stavba představuje komplexní rekonstrukci stanice Brno-Královo Pole, včetně nových ostrovních nástupišť, železničního spodku a svršku. Její součástí je i celková rekonstrukce koleje č. 1 v úseku Brno-Maloměřice – Kuřim, která navazuje na stavební práce provedené v letech 2015 a 2016 na koleji č. 2. Trať zde dostane nové trakční vedení a zabezpečovací a sdělovacího zařízení. Rychlost vlaků se zvýší až na 120 km/h.

Stávající výpravní budova neodpovídá současným standardům cestování, a bude proto v celém rozsahu zdemolována. V její těsné blízkosti připravuje město Brno výstavbu parkovacího domu systému P+R, stejně jako nového terminálu MHD.

Na stavbu již bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Realizace prací se plánuje od začátku roku 2023 (po ukončení staveb v tratovém úseku Blansko – Brno-Maloměřice), ukončení pak v prosinci následujícího roku. Předpokládané náklady na demolici stávající a výstavbu nové výpravní budovy dosahují 120 milionů korun.