Rekonstrukce železničního mostu na trati z Čerčan

13.11.2014 13:04

– Stavba s názvem Rekonstrukce mostu v km 9,531 Čerčany – Skochovice byla dnes slavnostně ukončena. Most převádí jednokolejnou neelektrifikovanou železniční trať přes řeku Sázavu v Týnci nad Sázavou. Jeho rekonstrukce byla spolufinancovaná z Fondu soudržnosti Evropské unie v rámci Operačního programu Doprava. Investorem stavby byla státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).

Dvoupolový železniční most postavený v roce 1896 již nevyhovoval současnému železničnímu provozu a prošel kompletní přestavbou. Rekonstruovaný mostní objekt teď splňuje všechny požadované prostorové i zátěžové parametry.

Samotná rekonstrukce začala v říjnu 2012 a probíhala ve ztížených podmínkách pro založení stavby v korytě řeky Sázavy a byla řešena ve třech stavebních objektech – Železniční svršek, Rekonstrukce mostu a Přeložka sdělovacího kabelu ČD - Telematika. Po demontáži železničního svršku byla snesena stávající ocelová konstrukce a provedena demolice středního pilíře a části opěr. Následovala betonáž nových úložných prahů opěr, mikropilotové založení pilíře, betonáž základu, dříku a úložného prahu pilíře a kamenný obklad dříku pilíře.

Nová ocelová konstrukce, složená z příhradových nosníků a ortotropní desky, byla svařena na místě do jednoho celku, zasunuta do otvoru a osazena mostními závěry. Byla provedena přeložka sdělovacího kabelu ČD - Telematika, zřízeno nové průběžné kolejové lože, nový železniční svršek a přechodové oblasti mostu. Drobné dokončovací práce proběhly na jaře a v létě tohoto roku.

 

Stavební náklady činily 46,8 milionu korun. Projekt byl v rámci Operačního programu Doprava spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti. Celková míra podpory dosáhla 77,52 procenta způsobilých výdajů. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem stavby bylo sdružení firem Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Porr a.s. a Mostostal Kielce S.A.

Zdroj: Doprava