Revitalizace trati Týniště nad Orlicí – Broumov je stavebně dokončena

21.06.2019 09:12

Přestavba významného železničního úseku Královéhradeckého kraje na začátku června stavebně skončila. Stavbu trati realizovala Společnost Týniště – Broumov, ve které jsou zastoupeny stavební firmy: Starmon, EUROVIA CS, Chládek a Tintěra, Pardubice a GJW Praha. Investorem projektu je Správa železniční dopravní cesty. V souvislosti s dokončením prací končí také výluka v daném úseku.Projekt se týká celostátní jednokolejné dráhy z Týniště nad Orlicí do Meziměstí. V rámci modernizace bylo nahrazeno stávající zabezpečovací zařízení novým, které je možné dálkové ovládat. Rekonstrukcí železničního svršku a spodku došlo k odstranění trvalých omezení rychlostí. Proběhla také oprava vybraných mostů a propustků a byla vybudována nová nástupiště včetně informačního a orientačního systému pro cestující.

Myslím, že je potřeba poděkovat za toto investiční rozhodnutí státu a SŽDC. Jsem rád, že jsme s tolik potřebnou modernizací začali a předpokládám, že budeme v tomto trendu pokračovat. Každý – byť dílčí – krok nám umožní zvýšit četnost vlakových spojů i jejich zrychlení. A přestože dnes jsme touto investicí do tratě z Týniště nad Orlicí do Meziměstí získali zrychlení v řádu několika minut, v celkovém kontextu není bezvýznamné. Realizovaná stavba, za kterou patří rovněž dík jejím zhotovitelům, potvrzuje mimo jiné i mé oblíbené motto Kde je vůle, tam je i cesta, a proto je nezbytné nepolevit v tlaku na stát a prosazovat další investice do modernizace železniční sítě v našem kraji,“ říká první náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Martin Červíček, který je odpovědný za oblast dopravy a silničního hospodářství.

Práce probíhaly v úseku Opočno pod Orlickými horami – Hronov, celková délka revitalizované trati je 28,6 km. Mimo tento rozsah zasahují pouze úpravy kabelizace a dílčí úpravy stávajícího technologického zařízení přejezdů v úsecích Hronov – Police nad Metují a Teplice nad Metují – Meziměstí.

Projekt jsme zahájili vloni v únoru. Podařilo se nám ho dokončit v plánovaném termínu, tedy nyní v červnu. Dokladová část pak poběží ještě do prosince letošního roku, nicméně veškerá omezení související se stavbou právě končí, cestující mohou dílo již plně využívat,“ sdělila Iveta Štočková, tisková mluvčí EUROVIA CS.Celkové plánované investiční náklady akce s názvem Revitalizace trati Týniště nad Orlicí – Broumov činí 1 270 027 079 Kč bez DPH. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava 2014–2020. Příspěvek EU může dosáhnout až 987 684 498 Kč. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

 

Zdroj: Doprava