Siemens představil novou elektrickou jednotku Mireo Smart

02.12.2020 17:54

Společnost Siemens Mobility představila novou elektrickou trakční jednotku Mireo Smart, která je odvozena ze široce variabilní produktové platformy Mireo s cílem vyhovět typickým požadavkům kladeným na vozidla pro regionální dopravu. Existence možnosti pořídit si za výhodnou cenu standardizované vozidlo s krátkou dodací lhůtou umožňuje dopravcům pohotově reagovat na růst přepravní poptávky rychlým navýšení přepravní nabídky.

To je s ohledem na intenzivní rozvoj bydlení v obcích v okolí velkých měst velmi aktuální požadavek. Jeho naplnění má též velmi pozitivní dopad na růst atraktivity veřejné hromadné dopravy, jako energeticky a emisně výhodnější alternativy k individuální automobilové dopravě a s ní spojeným problémům s parkováním automobilů denně dojíždějících občanů ve městech.

Zdroj: Doprava