Skončí pendolino ve šrotu?

15.02.2021 15:26

(PavelV) Dobrý den, nezvažujete zavedení nočních vlaků do Bruselu?

Ano, řešíme to na úrovni existujícího projektu Nighjet zahraničních drah. Nejde jen o Brusel, ale mým cílem je tuto síť rozšířit o destinace tzv. východního bloku.

(Ondřej Raška) Jak to bude s Osoblažskou úzkokolejkou (konkrétně provoz)? Jelikož je tam pouze jedna lokomotiva (705.913). Uvažujete o pořízení nových strojů?

Pustili jsme se do opravy druhé lokomotivy (705.914), která byla dlouhé roky mimo provoz. Časový harmonogram prací a rozsah ještě není pevně stanoven, připravuje se komisionální prohlídka a určí se stupeň celkové opravy.

(Bohumil Pokorný) Jaký je Váš názor na využití vlakotramvají (tram-train) v ČR? V současné době je u nás prezentován oficiální názor MD ČR a SŽ, že to nejde, neboť to odporuje evropským předpisům. Přitom někteří železniční dopravci ve státech EU (např. DB, SNCF, MÁV START a další) tento systém podporují a ve spolupráci se správci infrastruktury fyzicky zavádějí.

Toto je otázka spíše na správce infrastruktury. Ale za mě platí, že jakýkoliv koncept, který nám umožní efektivně přepravovat cestující a přinese do firmy tržby, má u mě zelenou. Tady je problém také s Drážním úřadem, český drážní předpis s takovým vozidlem doposud nepočítá kvůli zabezpečení tratě.

(Aleš) V provozu už na opravách vozidel skoro nemá kdo dělat, staří fachmani odcházejí a noví nejsou motivováni, navíc s nástupem nové techniky už jaksi nestačí šroubovák a kladivo. Co s tím míníte dělat?

Máte částečně pravdu. Opravárenství si zaslouží mnohem větší pozornost než doposud a má potenciál vydělávat. Samozřejmě, že ke svému rozvoji potřebuje investice nejen do technického zařízení a výstavby hal, ale i do lidí. Proto říkám, že máte částečně pravdu. Nejprve investice do techniky a pak do lidí, aby s tou technikou mohli a uměli dělat.

(Filip Hlinka) Dobrý den, zajímá mě, jak České dráhy plánují obnovu vozového parku na linkách R17 a R11.

Smlouva na provoz těchto linek nám končí v roce 2023. Ministerstvo dopravy tyto linky zatím nenotifikovalo, ale požadavky a možnosti nasazení konkrétních vozidel pro další období už prověřujeme. Vozidlové řešení obou linek nicméně bude záviset na finálních dopravních modelech, například u linky R17 může být vývoj ovlivněn také rozhodnutím o jejím případném protažení dál do Rakouska.

(Senior) Nebylo levnější spojit opravárenství pod jednu hlavičku. Takové přetahování lokomotiv přes republiku, aby loko dostala opravu, když už je v Plzni, a tahat ji do ČB nebo obráceně, protože v Plzni je depo ČD a v ČB je depo ČD Cargo. Hlava mi to delší dobu nebere.

Ani mně! Pracujeme na tom. Nebude to jedna hlavička, ale v desetileté strategii to má pracovní název „Efektivní korporace“. Doufám, že se nám ještě v roce 2021 podaří nastavit procesy tak, abychom maximálně využívali vnitroskupinové synergie.

(Lukáš) Uvažují ČD do budoucna o umístění business oddílu do nových vozů a umožnit tak některým cestujícím, kteří o to projeví zájem si připlatit za prémiovou službu tak, jak je to v railjetu.

Ano. Každá nová připravovaná investice do dálkové dopravy počítá s prémiovými službami. Ale je otázkou, zda například dávat prémiovou službu do jednotek se 120 sedadly.

(Noerf) 1) Pošlete jednotky pendolino do šrotu jako Švýcaři (vysoké provozni náklady), nebo pro ně najdete jinou trasu, kde využijí svůj potenciál a cestující budou chtít zaplatit vyšší cenu (úspora času, služby).

Švýcaři jsou inspirativní ve vztahu k železnici, ale ve všem se po nich opičit nemíním.

2) Vidíte potenciál na provoz vlaků mimo objednávku MD, respektive na kterých trasách si myslíte, že byste mohli jezdit bez objednávky MD.

Potenciál vidím ve vypravování sezónních vlaků k moři, na vánoční trhy, na lyže a podobně.

(A.M.) Je vedení ČD známo, o jak velkou část tržeb (řádově desítky milionů Kč ročně) přicházejí ČD po zrušení výdeje jízdenek výpravčími, resp. po dalším rozšiřování neobsazených stanic a zastávek (bez odbavování cestujících), a to i na frekvenčně zatížených tratích? Automaty nejsou, průvodčí často nestíhají revizi, natož odbavení, navíc je často odbavení ve vlaku znemožněno, protože není signál pro on-line odbavení POP…….. Koupě přes internet nebo mobil ještě dlouho nebude, zejména mezi střední a starší generací tak rozšířená, jak si kdysi kdosi myslel – a je vcelku „výhodné“ nastoupit bez jízdenky……. Jak v této věci hodláte dále postupovat ?

Nemáte pravdu a podsouváte mi odpověď. V souvislosti s těmito kroky jsme nezaznamenali zvýšení počtu cestujících bez jízdenky. Řešení, která prodej zaměstnanci Správy železnic ve stanicích nahradila, tedy nákup přes online kanály nebo prodej ve vlacích, podle mého názoru neodradila lidi od cestování vlakem. To, co ještě potřebujeme dořešit, je, aby bylo možné koupit jízdenku bez připojení na internet nebo bez toho, aby zákazník musel mít smartphone. Řešíme tzv. sdílenou službu a jednání o tom aktuálně vedeme s Českou poštou. SJT – státní jednotný tarif mi přijde jako vhodný produkt pro tuto variantu. Pokud jde o zlepšení signálu ve vlacích pro POPky, už jsem jednal s Českým telekomunikačním úřadem, s operátory i se Správou železnic, abychom dokázali na problémových úsecích s nedostatečným pokrytím signálem odbavit bez problémů cestující přes přenosné pokladny.

(Hoholu) Jak to vypadá s budoucností naklápěcích jednotek v ČD? Nepřemýšlí se o odkupu starých italských pendolin či pořízení nových jednotek třeba pro zmodernizovaný 4. koridor?

„Slepice, nebo vejce?“ Když bude hotový 4. koridor, nebo bude jasný předpoklad jeho úspěšného dokončení, na vaši otázku rád odpovím. Ale obávám se, že v té době tady já už nebudu.

(Roman Svačina) Máme vlaky SC, NJ, RJ, EC, IC, Ex, R, Sp, Os. Kdo se v tomhle má vyznat? Navíc vlaky IC jsou některé povinně mistenkové, jiné vlaky IC nejsou povinně mistenkové. Někde jsou restaurační vozy, jinde ne, jednou jede minibar ČD, jednou minibar JLV. Jako v tomhle by se prase vyznalo. Plánujete zredukování kategorií dálkových vlaků? 7 kategorií dálkových vlaků? A snad s výjimkou Pendolina a Railjetu člověk nikdy neví, jestli potřebuje místenku, jestli tam bude restaurační vůz, jaký minibar pojede.

Sjednocení kategorií vlaků a služeb bude, ale není to věc absolutní priority. Zároveň je nevyhnutelné, aby proběhla diskuse s objednateli. Nejdříve musí být dohoda, co chce objednatel v dálkové dopravě, a pak můžeme unifikovat služby a popřípadě následně přejmenovat produkty, aby byly „čitelnější“ pro cestující. Samo sebou návrh za ČD k uvedené unifikaci předložíme všem objednatelům. Už jsme o tom s většinou z nich i hovořili na online konferenci, kterou jsme 4. února uspořádali pro všechny objednatele regionální dopravy.

(Medvídek) Dobrý den, mne by zajímalo, jak to bude do budoucnosti s tzv. spacími směnami, kdysi dávno jsme za turnus spali jen jednou, tento současný spíme 5x (v 19denním turnuse), u strojvedoucích se odpočinek na lůžku s cestou na postel hlídá, aby byli odpočatí, avšak u vlakvedoucích…….(pokud je zpoždění jen 5 minut, tak již odpočinek nevychází), vlakvedoucí nemusí být odpočatí? (Pominu-li i tristní podmínky ubytování, kdy 13 stupňů na pokoji a vlakvedoucí muž i žena v průchozím pokoji.) Děkuji

To je téma na chystané procesní změny. Podle položených dotazů pod avizovaným podcastem chápu, že zhruba polovina z nich je od mých vlastních zaměstnanců. Co ale nechápu, že na své otázky nedostávají odpovědi ve firmě a musejí se ptát přes média. Už několikrát jsem říkal, že můj e-mail je k dispozici. Ostatně, i zavedení programu „Zlepšovák“ by mohlo přispět ke zlepšení interní komunikace ve firmě.

(Hodně štěstí) Dobrý den, pane Bednárik. Co jsem si jako cestující poslední dobou všiml, že čím dál tím víc vázne komunikace mezi ČD a SŽ. Myslím tím hlavně mimořádnosti. Informační tabule ve stanicích podávají často zcela odlišné informace, než podávají zaměstnanci ČD v pokladně. Nebo často se stává, že internetové aplikace ukazují, že vlak nejede, ale často SŽ se tváří, že se nic neděje. Chtělo by to že strany dopravce více tlačit na SŽ, aby podávala přesnější a hlavně pravdivé informace!

Děkuji za podnět. Beru na vědomí. Nicméně odpověď náleží někomu jinému. My jsme jen jeden z cca 120 držitelů licence na provozování železniční dopravy v České republice. Ano, jsme ale největší zákazník SŽ. Tudíž pokud i tady bude platit „náš zákazník, náš pán“, tak naše požadavky by měly mít prioritu. Zatlačím.

(George) Dobry den. Chtěl bych se zeptat na 2 věci: 1. Jak to vypadá s výpovědí nájmu pro Regiojet na Smíchově z prostor, kde ČD mají objekty? Ta výpověď byla napsána min. před 2 lety, přesto Regiojet stále ty prostory používá. Smím vědět důvod? Odvolává se k soudu? Nebo jste k firmě pana Jančury tak velkorysí, i když on dráhy v médií očerňuje?

Toto je věc developera, který celou lokalitu řeší. U něj je firma uvedeného pána v nájmu.

Kolik dráhy ročně stojí vandalismus? Když si vezmu, jak jsou třeba poničené elefanty, posprejované, rozřezané sedačky atd., určitě to budou nemalé částky, které to firmu bohužel stojí… Pokud odpovíte, děkuji.

Opravdu hodně. Řádově se jedná o miliony korun ročně, které bychom mohli jinak investovat například do modernizace vozidel či rozvoje služeb pro cestující.

Zdroj: Doprava