Skupina ČD loni vykázala zisk 1,3 miliardy korun

20.05.2020 12:17

Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) loni dosáhla Skupina ČD zisku 1,3 miliardy korun. Na tomto výsledku se podílely všechny její společnosti. Zisková byla také osobní doprava, pro kterou byl rok 2019 náročný z pohledu pokračující liberalizace trhu.

„České dráhy obhájily většinu výkonů a zajišťují cca 90% osobní železniční dopravy v zemi,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s., Václav Nebeský a dodal: „Našimi vlaky loni cestovalo více než 182 milionů zákazníků. Rostla průměrná přepravní vzdálenost i obsazenost vlaků. Více než desetiprocentní růst výnosů jsme zaznamenali zejména na klíčových dálkových linkách a v příměstských vlacích v okolí velkých aglomerací.“

Podle člena představenstva a náměstka generálního ředitele ČD pro ekonomiku Patrika Horného však proti vyšším příjmům stály rostoucí výdaje: „V řádu stovek milionů korun meziročně vzrostly náklady na trakční elektřinu a zvýšily se také osobní náklady v souvislosti se situací na trhu práce. Segment osobní dopravy nicméně skončil v souladu s plánem. Dosáhl zisku 58 milionů korun.“

Kromě osobní byla zisková i nákladní doprava

„Ziskový byl v loňském roce i druhý nejvýznamnější segment našeho podnikání. Nákladní doprava vykázala hospodářský výsledek 608 milionů korun a přepravila přes 65 milionů tun zboží. ČD Cargo expanduje na zahraničních trzích a také díky tomu očekává naše největší dceřiná společnost postupnou stabilizaci přepravních výkonů. Případné ztráty ve vnitrostátní přepravě vlivem silné konkurence mají být vyrovnány právě výkony v zahraničí,“ komentoval situaci v nákladní dopravě Václav Nebeský. Mírný meziroční pokles zisku byl ovlivněn růstem cen elektrické energie, zvýšením osobních nákladů v důsledku růstu reálné mzdy zaměstnanců, vyššími odpisy a náklady na financování nových investic.

Další rozvoj podnikání Českých drah v obou hlavních segmentech do značné míry závisí na tom, jak se firma vyrovná s dopady krize vyvolané šířením COVID‑19v letošním roce a zda bude moci pokračovat v plánovaných investicích do vozidlového parku. Investice ve Skupině ČD loni dosáhly částky více než 8,7 miliardy Kč. V osobní dopravě to byla například probíhající výroba jednotek push‑pull a modernizace stávajících vozidel, v nákladní to byl nákup tří interoperabilních lokomotiv, pěti nových dieselových lokomotiv, plošinových a vysokostěnných nákladních vozů a velkoobjemových cisteren.

„Několikatýdenní výpadek tržeb v důsledku opatření proti šíření COVID‑19 představuje negativní dopad do našich příjmů v řádu miliard korun, děláme však maximum pro to, aby se nepromítl do snížení počtu provozního personálu, ani do modernizace vozidel. Například v osobní dopravě začneme příští rok postupně nasazovat do provozu desítky nových vlaků, které se pro nás již vyrábějí. Jde například o dodávku padesáti nejmodernějších vozů pro dálkovou dopravu a také o 31 elektrických jednotek a 5 netrakčních patrových jednotek pro regionální dopravu,“ uzavřel Václav Nebeský.

ČD Cargo potvrdila proměnu v moderního evropského dopravce

Společnost ČD Cargo realizovala v roce 2019 zisk před zdaněním dle mezinárodních účetních standardů (IFRS) ve výši 664 milionů. Kč. Do konsolidovaného výsledku Skupiny ČD pak segment nákladní dopravy přispěl čistým ziskem po zdanění ve výši 608 milionů Kč.

Skupina ČD Cargo přepravila v roce 2019 na vlastní licence celkem 65 milionů tun zboží, což znamenalo mírný meziroční pokles výkonů. Na tuzemském dopravním trhu však ČD Cargo stabilizovalo svůj tržní podíl a pokračovalo v expanzi do zahraničí.

„Loňský rok nám ukázal, jak rychle se situace na dopravním trhu může měnit a jak je ČD Cargo závislé na vývoji některých průmyslových odvětví. Po úspěšném prvním pololetí roku 2019 jsme se museli vypořádat s poklesem výkonů v řadě klíčových komodit, a to v důsledku klesající výroby elektrické energie z fosilních paliv v České republice, evropské situace v metalurgii a nižší produkce automobilového průmyslu. O to významnější je pro nás pokračující expanze do zahraničí, kde hledáme nové obchodní příležitosti. Aktivně již působíme v Polsku, Rakousku, Německu i na Slovensku a teritorium budeme dále rozšiřovat, abychom dokázali uspokojit požadavky našich zákazníků v celoevropském kontextu,“ konstatoval předseda představenstva ČD Cargo, a.s., Ivan Bednárik.

 

Zdroj: čtk