Slavnostní otevření VRT Lipsko – Erfurt

08.10.2015 09:35

Organizátoři slavnostního otevření nové vysokorychlostní trati z Lipska, respektive z Halle do Erfurtu už mají hotový scénář akce. Vše podstatné se odehraje 9. prosince. Z hlavních nádraží v Lipsku a Halle vyjedou protokolární jednotky ICE se všemi pozvanými hosty. Oba vlaky by se měly setkat na křížení tratí na mostě Saale-Elster. Odtud by se měla uskutečnit jejich souběžná jízda až do hlavního nádraží v Erfurtu, kde seuskuteční slavnostní akt posvěcení trati včetně oficiálních projevů. Pravidelný provoz na této nové VRTky by měl být zahájen 13. prosince 2015.

Zdroj: Doprava