Sněhová fréza Beilhack HB 1000 S

07.12.2014 08:58

Sněhové pluhy a frézy představují sezónně nasazované pracovní stroje, které při zimních kalamitách pomáhají zajišťovat sjízdnost komunikací, včetně železničních
tratí. Jejich význam je tedy velký, ale dá se říci, že v oboru železničního modelářství tyto stroje prozatím nesehrály významnější roli a výrobci jim dosud věnovali
poměrně málo pozornosti. Jinak je tomu ovšem u značky Roco, v jejímž rámci byla ve velikosti H0 vyvinuta funkční digitálně ovládaná motorová fréza Beilhack.

Zdroj: Modelář