Společnost JHMD odvrátila hrozbu insolvence a dohodla se s věřiteli

19.08.2014 09:10

 – Insolvenční návrh na Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. podaný věřiteli z důvodu nesplácení pohledávek, byl na konci července zastaven. Podle výkonného ředitele JHMD Jiřího Pavla se podařilo uzavřít dohodu s navrhovateli insolvenčního návrhu, jejímž výsledkem je uzavření Dohody o narovnání. „Tím je otevřen mechanismus postupné úhrady nesporných závazků všech věřitelů společnosti,“ uvedl Jiří Pavel.

Finanční stabilita společnosti byla posílena z finančních prostředků akcionářů a dalších finančních zdrojů. Tento krok byl nutnou podmínkou pro zachování finančních toků, ať už v souvislosti se závazkem veřejné služby v drážní osobní dopravě nebo zajištění provozuschopnosti dráhy. Taktéž byl podmínkou pro realizaci projektu Modernizace motorových vozů M 27 a Muzea úzkokolejky v Nové Bystřici.

Jindřichohradecké místní dráhy zaměstnávají více než 70 zaměstnanců, jsou tradičním a vyhledávaným turistickým cílem v regionu. V roce 2014 akcionáři stabilizovali i složení akcionářské struktury a změnili způsob obchodního vedení společnosti prostřednictvím správní rady a jediného statutárního ředitele.

Jako hlavní příčinu prodlevy při úhradě závazků spatřuje společnost Jindřichohradecké místní dráhy a.s. vysokou finanční náročnost a nákladnost přípravy projektu „Modernizace infrastruktury regionálních drah Jindřichův Hradec – Obrataň a Jindřichův Hradec – Nová Bystřice“ v celkové výši 614 milionů korun. Vynaložené prostředky z vlastních zdrojů společnosti jsou ale nutným předpokladem pro realizaci takto zásadní modernizace tratí.

Do finanční situace společnosti se prý promítla rovněž povinnost nového vedení společnosti vypořádat se se závazky minulosti vůči státu (daň z příjmu právnických osob), které předchozí vedení odkládalo pomocí, účetních operací vedoucích k odložení těchto závazků. „Výsledkem očistění a narovnání účetnictví od uvedených zásahů byla v loňském roce vypočtená daňová povinnost ve výši přes pět milionů korun zaplacená,“ dodal výkonný ředitel.

Zdroj: Doprava