Spor o stromy u kolejí patrně vyřeší novela

19.08.2014 09:18

-Smírem v podobě novely zákona o ochraně přírody a krajiny zřejmě skončí spor mezi ministerstvy dopravy a životního prostředí o kácení dřevin kolem kolejí. Ministři kvůli vzájemným třenicím mezi podřízenými organizacemi založili pracovní skupinu, která má najít řešení.

Spor vypukl před několika měsíci poté, co se Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) pustila do nebývalé očisty tratí od dřevin. Tuto činnost stát od ukončení parního provozu před více než třiceti let více či méně zanedbával. Zeleň kolem kolejí a na náspech tak měla dostatek času se rozbujet.

Dřevorubci se přitom vrhli na stromy bez souhlasu České inspekce životního prostředí (ČIŽP). Správa železnic si totiž obstarala právní posudky, podle kterých dřeviny ohrožují dráhy a jejich bezpečnost, tudíž je mají železničáři povinnost odstranit bez ohledu na orgány ochrany životního prostředí. Inspektoři na oplátku neváhali, vyrazili do terénu a zahájili se SŽDC řadu řízení ve věci porušení zákona. "Jednoznačnou prioritou rezortu dopravy je zajištění bezpečného provozování dráhy a drážní dopravy, neboť nejde pouze o hmotné škody a zpoždění vlaků, ale v krajních případech může dojít i ke zranění strojvedoucích a případně i cestujících, což nelze připustit," uvedla Andrea Volaříková z tiskového oddělení ministerstva dopravy. Spor se dostal až na stůl oběma ministrům, Antonínu Prachařovi a Richardu Brabcovi, výsledkem je zmíněná pracovní skupina a chystaná novela. Její podoba zatím není jasná, zřejmě ale zapracuje argumenty železničářů. "MŽP si je vědomo nebezpečí, a proto řeší s ministerstvem dopravy možnou legislativní úpravu," uvedla mluvčí životního prostředí Petra Roubíčková. Podle informací deníku E15 ale Brabcovu vstřícnost vůči postupu železničářů zatím ČIŽP nesdílí a dál postupuje podle svého výkladu. V krajním případě by tak mohl rozhodovat správní soud.

Zdroj: E 15