Správa železnic bude s provozovateli řešit přežití veteránů na kolejích

19.11.2023 12:48

S postupným zaváděním zabezpečovacího systému ETCS na českou železnici se stále jasněji rýsuje strašák v podobě vytěsňování historických vozidel z provozu. Majitelé a provozovatelé parních lokomotiv a dalších historických vozidel, kteří na tento scénář upozorňují už několik let, dostanou příští týden možnost věc řešit přímo se zástupci Správy železnic (SŽ).

SŽ je svolala do Národního technického muzea na workshop s názvem „ETCS a provoz historických vozidel“. „Cílem workshopu je představit systém ETCS, legislativní a technické zásady jeho implementace. Provoz historických vozidel na tratích s ETCS je stále předmětem jednání, které v rámci workshopu bude pokračovat, nebude na něm ale určitě finálně uzavřeno,“ sdělila mluvčí SŽ Nela Eberl Friebová.

Pozvánka, kterou má deník Zdopravy.cz k dispozici, hovoří o možnosti „načerpat inspiraci k možnostem řešení a diskutovat různé postupy, včetně zahraničních přístupů a zkušeností, vedoucí k naplnění potřebných aspektů pro každého z Vás“. Upozorňuje přitom pozvané, že obsah ani program setkání není určen široké ani odborné veřejnosti nebo médiím.

Mezi diskutujícími bude například ředitel odboru drážní dopravy na ministerstvu dopravy Jindřich Kušnír, manažer programu ETCS na SŽ Tomáš Konopáč, manažer programu ETCS ve společnosti ČD Telematika Josef Mrázek nebo náměstek ředitele pro výzkum a vývoj AŽD Praha Antonín Diviš.

Provozovatelé historických drážních vozidel dlouhodobě hovoří o tom, že zavedení výhradního provozu pod systémem ETCS (na hlavních tratích začne platit od ledna 2025 a postupně se bude rozšiřovat) povede k útlumu provozu a odstavování těchto železničních veteránů. Instalace palubní části ETCS se u nich buď nevyplatí, nebo není možná z technických či muzejních důvodů.

Správa železnic dosud hovořila o tom, že výjimky nepřipustí. Prvním případem je traťový úsek Olomouc – Uničov, kam zavítal (zřejmě) poslední parní vlak loni v prosinci. Od letošního ledna tam platí výhradní provoz pod ETCS.

Z Prohlášení o dráze pro rok 2023

Na vybraných úsecích tratí vybavených systémem ETCS bude od termínu uvedeného v tabulce v kapitole 6 této přílohy Správa železnic omezovat využití přidělené kapacity dráhy pouze na použití hnacího, řídicího nebo speciálního vozidla, které je vybaveno funkční kompatibilní mobilní částí ETCS.

Vozidlem s funkční kompatibilní mobilní částí ETCS se rozumí vozidla, pro která jsou vykonány testy kompatibility se systéme ETCS příslušné úrovně a pro úroveň 2 byly též vydány a aktivovány
šifrovací klíče pro možnost přihlášení k RBC takových traťových úseků.

Od 1. 1. 2023 se omezování využití přidělené kapacity z důvodu ETCS týká traťového úseku Olomouc (mimo) – Uničov.

Zdroj: Doprava