Správa železnic opraví část trati z Kladna do Lužné

05.06.2020 16:26

Správa železnic (SŽ) vypsala veřejnou zakázku na opravu části středočeské trati z Kladna do Lužné u Rakovníka. Konkrétně jde o úsek Kladno – Řevničov, předpokládanou cenu opravy, která činí 95 milionů korun, oznámila SŽ v tiskové zprávě.

Náplní stavby bude kompletní oprava železničního svršku a spodku, v jednotlivých mezistaničních úsecích dojde k výměně dřevěných a betonových pražců a kolejnic, zřídí se bezstyková kolej a provede čištění štěrkového lože a podbití. Ve stanici Kamenné Žehrovice se opraví nástupiště a šest výhybek. Nová nástupiště získají cestující také v zastávce Kačice, opravou projdou i nedaleké přejezdy.

Na stavbu využije Správa železnic, dle svého vyjádření, peníze, které získala díky nedávnému navýšení rozpočtu o 3,5 miliardy. Výluky jsou plánovány na období od 22. července do 4. září.

Zdroj: Doprava