Správa železnic rekonstruuje čtyři mosty na trati z Lužné u Rakovníka do Žatce

29.04.2021 15:02
Správa železnic zahájila rekonstrukci čtyř kamenných klenbových mostů na trati 124 mezi zastávkami Deštnice a Želeč na Lounsku. Všechny pocházejí ze 70. let 19. století, tedy z doby výstavby někdejší Buštěhradské dráhy v úseku z Lužné u Rakovníka do Žatce. Zhotovitelem stavby je STRABAG Rail, hodnota celé zakázky dosahuje 62,5 milionu korun. Už zítra začne nepřetržitá výluka, která potrvá do 6. června. Dokončení prací se plánuje v závěru příštího roku.

Most v km 78,015
Kamenný klenbový most z roku 1871 u Deštnice slouží k převedení polní cesty pod železniční tratí. Starší část mostu je tvořena kamennou půlkruhovou klenbou s kamennými opěrami, novější pak betonovou klenbou rovněž s kamennými opěrami. Klenba má rozpětí 5,4 m a výšku 4,65 m.

Most v km 82,960
Kamenný klenbový most z roku 1873 mezi zastávkami Sádek u Žatce a Želeč slouží k převedení lesní cesty pod železniční tratí. Klenba byla vystavěna z pěti výškově odskakovaných částí, které tvoření kamenné půlkruhové klenby s kamennými opěrami. Klenba má rozpětí 3,6 m a délku 32,5 m.

Most v km 83,477
Kamenný klenbový most z roku 1873 před zastávkou Želeč slouží k převedení Želečského potoka pod železniční tratí. Klenba byla vystavěna ze tří dilatačních částí, které tvoří kamenné půlkruhové klenby s opěrami z kamene. Klenba má rozpětí 5,4 m, vysoká je 4,6 m a dlouhá 54,4 m.

Při rekonstrukci těchto tří mostů se do otvoru klenby vloží nová ocelová flexibilní nosná konstrukce, která se ukotví do železobetonové základové desky. Prostor mezi ocelovým profilem a původní klenbou se vyplní betonovou směsí. Stavbaři dále provedou očištění a sanaci kamenného zdiva na vnější části podjezdu. Současně se položí nová dlažba z lomového kamene na dně podjezdu.

Most v km 83,640
Kamenný klenbový most z roku 1873 se nachází 300 m před zastávkou Želeč a slouží k převedení místního potoka pod železniční tratí. Klenba se skládá ze dvou dilatačních částí, které tvoří cihelné půlkruhové klenby s kamennými opěrami. Klenba má rozpětí 3,7 m, vysoká je 3,5 m a dlouhá 12,2 m.

V rámci rekonstrukce dojde ke zbourání celého mostu a jeho nahrazení železobetonovou prefabrikovanou klenbou o zhruba stejných rozměrech, jaké měla stará kamenná klenba. Práce si vyžádají nepřetržitou výluku, která začne 28. dubna a potrvá do 6. června.

Další stavební úpravy
Stavební práce na všech mostech si vyžádají také nezbytné úpravy drážního tělesa. Půjde především o sanaci násypového tělesa, následnou montáž železničního svršku a zřízení bezstykové koleje v délce cca 155 m. Zásah do železničního tělesa a mostního objektu si zároveň vyžádá přeložky inženýrských sítí vedených v souběhu s kolejí.

Zdroj: sž