Správa železnic získala kladné stanovisko EIA pro optimalizaci trati z Ústí do Děčína

21.04.2020 20:02

- Příprava očekávané rekonstrukce dvoukolejné pravobřežní trati z Ústí nad Labem-Střekova do Děčína úspěšně pokračuje. Správa železnic nyní získala od Ministerstva životního prostředí závazné stanovisko EIA, které posuzuje ekologické dopady stavby, a připravuje podání žádosti o územní rozhodnutí. Chystaná investiční akce povede ke zlepšení parametrů hlavně pro nákladní dopravu. Jedná se zejména o dostatečnou délku staničních kolejí tak, aby byl umožněn průjezd nákladních vlaků dlouhých 740 metrů.

 

Rekonstrukcí projdou tři železniční stanice – Ústí nad Labem-Střekov, Velké Březno a Boletice nad Labem. V prvně jmenované se vybuduje nové ostrovní nástupiště s bezbariérovým přístupem pro cestující, zajištěným výtahy a podchodem, a dvě vnější nástupiště před staniční budovou. Ve Velkém Březnu dojde rovněž ke zbudování nástupišť, stejně jako v Boleticích nad Labem. Zde bude navíc zhruba 660 metrů směrem na Děčín zřízena také nová zastávka. Zrekonstruují se i železniční zastávky Svádov, Valtířov, Malé Březno, Těchlovice, Křešice u Děčína a Děčín-Staré Město.
 

Stavba dále zahrnuje rekonstrukci železničního svršku a spodku, sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, silnoproudých rozvodů, informačních a orientačních systémů, trakčního vedení a sanaci mostních a tunelových objektů. Stavbou budou vytvořeny předpoklady pro dálkové dispečerské řízení, nasazení evropského standardu zabezpečovacího zařízení (ETCS) a pro možný přechod na jednotnou střídavou napájecí soustavu 25 kV, 50Hz. 

Zdroj: čtk