Správa železniční dopravní cesty ukončila pilotní projekt modernizace vybraných železničních přejezdů

03.12.2013 10:29

Přejezdy v úseku Rumburk – Dolní Poustevna, pilotní projekt, jejímž smyslem byla modernizace zabezpečovacích zařízení na vybraných třinácti železničních přejezdech. SŽDC má ve své zprávě 8 070 železničních přejezdů, zabezpečení řady z nich již neodpovídá současným bezpečnostním trendům. Projekt, který spolufinancuje Evropská unie, bude pokračovat i v dalších letech modernizací stovek právě takto technicky zastaralých železničních přejezdů.
Zdroj: Doprava