Stanice Bohumín získá moderní zabezpečovací zařízení

20.04.2018 13:51

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) zahájila budování moderního zabezpečovacího zařízení ve stanici Bohumín. Práce potrvají do příštího roku, díky nim skončí v tomto důležitém železničním uzlu provizorní řízení provozu, které zde bylo zavedeno po ničivém požáru před dvěma lety.


Požár postihl pohraniční přechodovou stanici Bohumín 10. února 2016 ve večerních hodinách. Jak ukázalo vyšetřování, jeho příčinou byl průraz elektrické izolace v místě křížení trakčního kabelového vedení s vedením sdělovacím, což následně způsobilo zavlečení vysokého napětí do sdělovacích obvodů bohumínského uzlu. Poškozena byla nejen technologická místnost ústředního stavědla, ale například i kabely zabezpečovacího zařízení v místě, kde přecházely na kabelový most u silničního nadjezdu do Skřečoně.

Mimo provoz bylo zabezpečovací zařízení jak ve stanici, tak i na všech navazujících traťových úsecích. Nefungovalo napájení výhybek ani návěstidel, z činnosti bylo vyřazeno také devět železničních přejezdů. V následujících dnech byl ve stanici jen minimální provoz, vlaky byly vedeny odklonem nebo je nahradily autobusy. Ke zlepšení došlo až deset dní po události, kdy se ve stanici zavedl jednoduchý systém řízení provozu spočívající v zamykání výhybek. V dubnu pak došlo ke spuštění provizorního elektronického staničního zabezpečovacího zařízení ESA 11. Jeho technologie byla umístěna do kontejnerů, stejně jako pracoviště výpravčích. Tento stav trvá i v současnosti.


Provoz ve stanici se bude řídit z Přerova

Prakticky ve stejnou dobu se začala připravovat instalace definitivního zabezpečovacího zařízení. V roce 2016 probíhalo zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace stavby, která byla následně schválena. V loňském roce proběhla soutěž a v září byla podepsána smlouva na projekt a stavební práce se Společností Bohumín, kterou tvoří AŽD Praha a EŽ Praha. Na projekční práce nyní navazuje samotná realizace, která potrvá do února příštího roku. Celkové investiční náklady dosahují 443 milionů korun.

Hlavní změnou oproti stavu před požárem bude ovládání nově aktivovaného zabezpečovacího zařízení ESA 44 z Centrálního dispečerského pracoviště Přerov. Proto bude tato stavba provázána s realizací dálkového řízení provozu v úseku Ostrava-Svinov – Petrovice u Karviné,“ říká ředitel Stavební správy východ SŽDC Miroslav Bocák.

Po zapojení definitivního zabezpečovacího zařízení se tak už výpravčí nevrátí do budovy ústředního stavědla, ve které působili od roku 2005, kdy skončila modernizace celého uzlu. Bude je čekat přesun do nového dopravního sálu v Přerově, v Bohumíně zůstane pouze pracoviště pohotovostního výpravčího.

Zdroj: sždc