Stanice Hrádek nad Nisou a Chrastava čeká za dva roky rekonstrukce

25.05.2020 16:49
Správa železnic připravuje kompletní rekonstrukce stanic Hrádek nad Nisou a Chrastava ležících na celostátní trati Liberec – Zittau – Rybniště a z technologického hlediska také jejich přilehlých traťových úseků. Aktuálně proto vypisuje veřejnou zakázku na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby. Hlavním přínosem obou akcí bude úspora času při křižování vlaků, které se dosáhne jak rekonstrukcí zabezpečovacích zařízení, tak i zvýšením rychlosti ve staničních kolejích.

Náplní obou připravovaných staveb je rekonstrukce kolejiště ve stanicích, včetně železničního spodku, vnějších a ostrovních nástupišť, a výstavba přístupových komunikací s bezbariérovým přístupem. V návaznosti na tyto úpravy dojde ke zřízení nových podchodů. V Chrastavě bude vyústěn směrem k průmyslové zóně, v Hrádku nad Nisou pak bude končit pro zajištění lepších přestupních vazeb v prostoru autobusového terminálu.

V rámci stavby dojde také k rekonstrukci obou výpravních budov a výstavbě nového zastřešení nástupišť a výstupů z podchodů. Úpravami projdou rovněž zabezpečovací, sdělovací a energetická zařízení. Zrekonstruuje se i zabezpečení několika železničních přejezdů, v Hrádku nad Nisou půjde například o důležitý přejezd v Liberecké ulici, který bude nově jednokolejný.

Realizace obou staveb se předpokládá od září 2022 do listopadu 2023. Celkové investiční náklady stavby Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou se odhadují na 314 milionů Kč a Rekonstrukce ŽST Chrastava na 477 milionů Kč. 

Zdroj: SŽ