Stanice staničáře

17.06.2013 19:44

 

Staničář

  • simulace řízení kolejové dopravy
  • ovládací rozhraní staničních a traťových zabezpečovacích zařízení
  • JOP - jednotné obslužné pracoviště
  • obsluha dle pravidel ZTP JOP

 

II. koridor

Zdroj: https://www.jihocesko.websnadno.cz/Stanicar.html