Stavba železničního koridoru do Českých Budějovic nabírá zpoždění

09.03.2019 12:53

Jeden z největších probíhajících projektů na české železnici nestihne plánovaný termín dokončení. Stavba nového úseku IV. železničního koridoru na České Sibiři se kvůli potížím při vydávání stavebního povolení zdrží o půl roku, potvrdila Správa železniční dopravní cesty. Na zrychlení trasy z Prahy do Českých Budějovic o avizovaných 20 minut si tak cestující budou muset počkat.

Stavba koridoru mezi Sudoměřicemi u Tábora a Voticemi se zadrhla na administrativě. Zatímco ražba tunelu u Deboreče začala v závěru loňského roku, práce na druhém tunelu u Mezna stojí. „Nutnou podmínkou k zahájení trhacích prací při realizaci tunelu Mezno je vybudování nových vodárenských objektů a jejich zprovoznění. Z důvodu pozdního vydání stavebního povolení na tyto objekty došlo k posunu celkového dokončení stavby na leden 2022,“ uvedla pro E15 mluvčí SŽDC Radka Pistoriusová. Druhou příčinou zpoždění je překládka některých inženýrských sítí, se kterou se původně nepočítalo. Nová dvoukolejná trať, která má nahradit stávající jednokolejku, měla být podle původních plánů dokončena v srpnu 2021. Tento termín ale pravděpodobně stihne jen druhá traťová kolej, tedy ta pravá ze směru do Českých Budějovic. Zprovoznění první koleje nyní SŽDC předpokládá v listopadu 2021, úplné dokončení stavby o dva měsíce později.

Více na https://www.e15.cz