Stavbaři začali celkovou rekonstrukci železniční stanice Český Těšín

17.03.2014 09:58

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) slavnostně zahájila celkovou rekonstrukci stanice Český Těšín. Investice v hodnotě přes jednu miliardu korun navazuje na nedávno dokončenou optimalizaci trati Bystřice nad Olší – Český Těšín, jejíž je druhou částí. Informoval o tom Pavel Tesař z tiskového oddělení SŽDC.

Hlavním cílem projektu je zvýšení rychlosti přepravy, bezpečnosti a jízdního komfortu cestujících a současně zefektivnění nákladní železniční dopravy. Především v hlavních kolejích těšínského nádraží se uskuteční celková rekonstrukce železničního svršku a spodku. Opraví se také podchod pro cestující, do kterého bude zajištěn bezbariérový přístup celkem třemi výtahy. Všechna nástupiště budou v normové výšce 550 milimetrů nad temenem kolejnice. Ve stanici bude instalován kamerový systém pro usnadnění řízení železniční dopravy, který bude sledovat nástupištní hrany a podchod. Současně dojde k náhradě stávajícího informačního zařízení Pragotron za nové.

Rekonstrukcí projde rovněž trakční vedení, provedou se přeložky a úpravy kabelových vedení a osvětlení, k bezproblémovému provozu i v zimním období přispěje elektrický ohřev výhybek. Součástí stavby bude i vybudování nového objektu trakční měnírny. Moderní zabezpečovací zařízení získá nejen důležitý železniční uzel, ale také navazující traťové úseky do Louk nad Olší a do Albrechtic u Českého Těšína. V budoucnu se počítá s jeho napojením na dálkové ovládání z Centrálního dispečerského pracoviště v Přerově.

Vítězem veřejné obchodní soutěže na realizaci díla se stalo sdružení firem Subterra a.s. (vedoucí účastník) a Metrostav a.s. (účastník sdružení). Projekt je navržen ke spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava na období 2007–2013. V letošním roce bude předložena žádost o jeho spolufinancování Evropské komisi. Míra spolufinancování EU může dosahovat maximálně 78,96 procent ze způsobilých nákladů stavby, tedy až do výše 943,1 milionu Kč. Financování zbývajících nákladů zajistí Státní fond dopravní infrastruktury.

Zdroj: Doprava