Stopka pro jednopodlažní vlaky v Praze

20.04.2018 13:56

Ministerstvo dopravy odmítlo přidělit dotaci z Operačního programu Doprava (OPD) projektu Českých drah na nové vlaky pro Prahu a Středočeský kraj pro linku Benešov u Prahy – Milovice. Nová vozidla měla nahradit stárnoucí jednotky CityElefant a rozšířit počty vlaků jezdících v rámci Pražské integrované dopravy.

I když České dráhy ještě zkouší rozklad, v praxi rozhodnutí znamená víceméně konec plánů na jednopodlažní jednotky pro Prahu. Podle zdrojů deníku Zdopravy.cz je projekt jednopodlažních jednotek pro tuto trasu už prakticky mrtvý.

Hodnotící komise se shodla na tom, že předložená žádost o podporu splnila kritéria věcného hodnocení nedostatečně, žádost o podporu proto nebyla doporučena ke schválení,“ řekla Lenka Rezková z tiskového oddělení ministerstva.

České dráhy žádaly celkem o 3,7 miliardy korun na 11 jednopodlažních jednotek. Dlouhou dobu se zdálo, že nákup je téměř jistý, už loni na konci roku se ale rozjela debata, zda nejsou jednopodlažní jednotky pro silně rostoucí dopravu v Praze a okolí nevhodné kvůli menší kapacitě.  Jejich odpůrci teď mají navrch.

Zápis z jednání hodnotící komise přesně neuvádí, jaká kritéria komisi vadila. Strohá úřední řeč zápisu konstatuje, že ve třech bodech žádost vůbec nesplnila podmínky dotace. Podle zápisu nesplnila žádost například kritéria ekonomické a technické efektivity, finanční kvalifikaci a neměla adekvátní kvalitu.

České dráhy se nechtějí s verdiktem smířit, podaly žádost o přezkum výsledku. „Protože bychom rádi dál posunuli kvalitu vozidlového parku v regionu, proto se snažíme zajistit financování jejich nákupu právě s pomocí dotací z OPD. Pokud jde o zamítnutí naší žádosti, společnost ČD tak jako v minulosti využívá dostupných opravných prostředků k hájení svých práv,“ řekl mluvčí Českých drah Radek Joklík.

Ropid, který by provoz nových vlaků objednával, k fiasku se žádostí není příliš sdílný. „ROPID i nadále usiluje o čerpání financí z fondu OPD na obnovu vozidlového parku. Do doby, kdy bude o žádosti o spolufinancování rozhodnuto definitivně, nebudeme komentovat současný průběh procesu posuzování žádosti,“ řekl mluvčí Ropidu Filip Drápal.

Zdroj: Doprava