Struktura vedení ČD se nejspíš opět změní

27.04.2014 21:53

- Vedení Českých drah čeká od 1. května další změna organizační struktury. Nový generální ředitel Daniel Kurucz navrhuje snížit počet organizačních útvarů generálního ředitelství o čtyři na 18, část útvarů sloučit a některé přesunout pod kompetenci nových náměstků. Těch by mělo od května být pět, tedy o jednoho více, než po nedávné reorganizaci, kterou prosadil Kuruczův předchůdce Dalibor Zelený. Vzrůst by měl i přímý vliv generálního ředitele na řadu strategických odborů, vyplývá z návrhu změn, který má ČTK k dispozici.

 

Zaniknout by měl úsek náměstka pro průřezové činnosti ve firmě, který zavedl právě Zelený. Na druhou stranu by měl vzniknout úsek náměstka generálního ředitele pro regionální integraci, který má řídit nově vzniklá regionální obchodní centra. Dále by měl vzniknout úsek náměstka pro transformaci a korporátní projekty, který má vést firemní informatiku, centrální nákupy a logistiku.

 

Reorganizace má celkově snížit počet vedoucích míst a přinést tím úspory v platech vrcholných manažerů. Zvýšení počtu náměstků má být kompenzováno například zrušením funkcí ředitelů kanceláří náměstků a tajemníka generálního ředitele. Bližší informace o změnách, například konkrétní obsazení manažerských postů, odmítly České dráhy komentovat s tím, že změny dosud oficiálně neprojednaly s odborovými centrálami na železnici.

 

Ty se už proti chystaným změnám ohradily. Část odborů kritizuje zejména růst koncentrace moci v rukou generálního ředitele, kterému mají podle návrhu přímo podléhat odbor investic a odbor kolejových vozidel. Přes něj tečou největší peníze na nákup vozidel, upozornil předseda Svazu odborářů služeb a dopravy (SOSaD) Jan Kadečka. Obává se i toho, že se přesunem sníží kontrola nad těmito finančními prostředky. Vedení ČD však nemusí připomínky odborů akceptovat, protože ty mají pouze doporučující charakter.

 

Skupina Českých drah, kam patří kromě osobního dopravce například nákladní železniční dopravce ČD Cargo, Výzkumný ústav železniční nebo poskytovatel datových služeb ČD Telematika, zaměstnává zhruba 25 tisíc lidí. Celá skupina v prvním pololetí minulého roku vykázaly ztrátu 510 milionů korun. Výsledky za celý uplynulý rok podnik zveřejní 30. dubna.

Zdroj: ČTK