SŽ zmodernizuje spádoviště v Budějovicích

23.05.2021 14:41

Správa železnic (SŽ) hodlá zrekonstruovat spádoviště a jeho čtyřicet let staré zařízení na seřaďovacím nádraží v Českých Budějovicích. Tento týden vypsala tendr na zpracování projektu, jehož odhadovaná hodnota je 11,5 milionu korun. Modernizace spádoviště má být koordinována s dostavbou budějovického uzlu, na kterou se aktuálně zpracovává studie proveditelnosti.

V rámci rekonstrukce spádoviště dojde k výměně stávající dosluhující technologie za novou. „V principu jde o náhradu zařízení sloužícího k přestavování výhybek, zjišťování volnosti kolejových úseků, ovládání návěstidel a kolejových brzd, různé senzory (například na měření rychlosti či hmotnosti) a ohřevy výměn včetně venkovních prvků a kabelizace,“ uvedla mluvčí SŽ Nela Friebová.

Podle Správy železnic je stávající zařízení za hranicí své živostnosti a v posledních letech vykazuje poruchovost, která má dopad na bezpečnost provozu. „S ohledem na dobu životnosti jsou navíc některé náhradní díly k udržení provozuschopnosti zařízení už nedostupné,“ doplnila Friebová. Spádoviště je v majetku Správy železnic.

Přípravu projektu SŽ „úzce koordinuje s probíhající studií proveditelnosti uzlu České Budějovice, aby nedošlo k maření investic“. V tuto chvíli je podle mluvčí dokončena první fáze analytické části studie a jsou zpracovávány první návrhy technického řešení.

Studie proveditelnosti má prověřit možnosti modernizace celého železničního uzlu České Budějovice a definovat jeho cílovou podobu a parametry. Kolejiště budějovického nádraží se modernizovalo už v roce 2013 (dokončení) jako součást stavby 4. koridoru z centra do Nemanic. Studie má řešit konečnou podobu uzlu, například výjezd z Budějovic na jih, napojení na letiště nebo kontejnerový terminál v Nemanicích.

Konkrétní požadavky na studii, resp. cílovou podobu železničního uzlu České Budějovice:

• zajištění potřebné kapacity uzlu ve vztahu k potřebám osobní i nákladní dopravy
• obnova a využití kontejnerového terminálu Nemanice
• zajištění odpovídajícího zázemí pro osobní dopravu
• zajištění potřebného zázemí pro nákladní dopravu
• modernizace jižního výjezdu z Českých Budějovic v ose IV. TŽK ve směru do Horního Dvořiště/Rakouska
• zklidnění lokalit a zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu v prostoru stávajících železničních přejezdů
• kolejové napojení letiště České Budějovice
• koordinace s navazujícími investicemi statutárního města České Budějovice, Jihočeského kraje a ŘSD
• řešení přednádražního prostoru
• zajištění zázemí pro potřeby provozovatele dráhy
• prověření možnosti využití železnice také jako součásti vnitroměstské dopravy.

Zdroj: Doprava