SŽDC chystá dvoumiliardovou modernizaci

10.07.2019 12:40

Padesát tři kilometrů dlouhá trať z Kostelce u Jihlavy do Slavonic má v příštích letech projít rozsáhlou proměnou, díky které mají vlaky zvládnout cestu až o patnáct minut rychleji než dosud.

Na zakázku s odhadovanými náklady dvě miliardy korun už SŽDC začala hledat firmu, která připraví projekt do fáze dokumentace pro územní řízení. Má navázat na záměr projektu zpracovaný Sudopem Praha. Na modernizaci tlačí kraj Vysočina, který by rád nechal postavit v Kostelci i spojku zrychlení jízdy vlaků z Jihlavy do Telče a Slavonic.

Podle představ SŽDC má jít o kompletní revitalizaci, při které dojde ke zvýšení maximální traťové rychlosti ze stávajících 50 kilometrů za hodinu na 60 – 80 kilometrů v hodině ve vytipovaných úsecích. „V důsledku dalších opatření, například vybudování nové výhybny Slaviboř, dojde ke zkrácení jízdních dob o zhruba 15 minut, což umožní Kraji Vysočina zavést nový koncept dopravy,“ uvedl mluvčí SŽDC Marek Illiaš. Vlaky na 53 kilometrů dlouhé trati dnes podle jízdního řádu urazí cestu nejméně za hodinu a půl.

V rámci stavby má být modernizováno staniční zabezpečovací zařízení v železničních stanicích na trati, vybudováno traťové zabezpečovací zařízení a dálkové ovládání celé trati. Dojde k modernizaci přejezdů, některé mají být zrušeny. „Dále bude rekonstruován železniční svršek a spodek ve vybraných úsecích, rekonstruovány některé mosty a propustky a v železniční stanici Telč bude rekonstruováno kolejiště. V železničních stanicích a zastávkách budou vybudována nová nástupiště, nově bude zřízena železniční zastávka Slavonice-škola a v prostoru dnešní zastávky Slaviboř bude vybudována výhybna,“ popsal Illiaš. Součástí je i pokrytí tratě signálem GSM-R.

Zdroj: Doprava