SŽDC opravila kolej na trati mezi Vsetínem a Valašskou Polankou

19.12.2013 23:04

) - Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) dokončila rekonstrukci úseku frekventované tratě mezi Hranicemi na Moravě a obcí Horní Lideč na Vsetínsku. Oprava jedné koleje o délce 1,2 kilometru mezi stanicemi Vsetín a Valašská Polanka si vyžádala 37,3 milionu korun bez DPH. Podstatná část prací připadla na výměnu železničního svršku a na opravu dvou ocelových mostů, řekl ČTK mluvčí SŽDC Pavel Tesař.

 

Zmíněný traťový úsek patří do sítě TEN-T a je významným spojením na Slovensko. Hlavní stavební práce na něm začaly v září.  V celé délce stavby byly nahrazeny původní pražce betonovými a vyměněny kolejnice, které byly následně svařeny do bezstykové koleje, která umožňuje klidnější jízdu vlaků. Součástí prací byla také sanace železničního spodku včetně jeho odvodnění.

Opraveny byly i ocelové mosty přes silnici a přes potok Senici. Dělníci opravili jejich opěry, vyměnili ložiska a udělali i povrchové úpravy. Upraveno bylo i traťové zabezpečovací zařízení včetně přeložek drážních kabelů a kompletně vyměněno trakční vedení.

Zdroj: Doprava