SŽDC opravila most přes Ohři na trati Chomutov – Cheb

19.06.2015 21:11

Správa železniční dopravní cesty dokončila komplexní rekonstrukci železničního mostu u Ostrova na Karlovarsku na trati Chomutov – Cheb. Slavnostní ukončení výstavby proběhlo ve středu 18. března v prostorách železniční stanice Vojkovice nad Ohří. Cílem stavby je zachovat provoz dvoukolejné trati při požadované třídě zatížení, prostorové průchodnosti a traťové rychlosti.

"Efekt této stavby se projeví nejen na provozních úsporách. Zvýší se také bezpečnost přepravy a vlaky budou moci v tomto úseku přejíždět přes Ohři vyšší rychlostí než dosud. Výsledkem tedy bude i zvýšení komfortu pro cestující," prohlásil generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

Projekt se týkal nosné konstrukce pod druhou kolejí a částečně také spodní stavby, díky jejíž přestavbě bude most schopen bezpečně přenášet zvýšené zatížení dopravy. Spodní stavba byla zároveň tvarově přizpůsobena nové konstrukci. Stavbaři v rámci výstavby demontovali původní most a nahradili jej novou svařovanou konstrukcí o třech polích s délkou 100 metrů. Opěry a pilíře mostu zesílili tryskovou injektáží. Na rekonstruovaném mostě následně zřídili uzavřené kolejové lože. Součástí projektu byla také výměna železničního svršku na mostě a nejbližším předmostí a rekonstrukce geometrické polohy koleje (směrové a výškové vyrovnání koleje, úprava převýšení a přechodnice).

Projekt vychází z globálního cíle prioritní osy 1 OPD zlepšit železniční dopravu na transevropské dopravní síti. Dvoukolejná elektrifikovaná trať Chomutov – Cheb je významnou komunikací železniční sítě České republiky. Je součástí železniční tratě spojující Ústí nad Labem s Chebem.

Celkové náklady projektu s názvem Rekonstrukce mostu v km 160,319 trati Chomutov – Cheb činí 72 622 952 Kč bez DPH, investorem je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Projekt byl v rámci Operačního programu Doprava spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti, a to ve výši 49 727 517 Kč. Národní financování projektu bylo zajištěno prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury. Zhotovitelem stavby bylo sdružení dodavatelů pod vedením společnosti Strabag.

Zdroj: Doprava