SŽDC představuje plán rekonstrukcí

30.08.2017 20:02

SŽDC v prvním roce správy nádraží intenzivně pracovala na přípravě detailního plánu komplexních rekonstrukcí, modernizací a revitalizací výpravních budov, nikoliv jen dílčích zásahů a akutních oprav. Ročně se očekávají stavební práce u více než stovky staničních budov a zastávek. Přelomový z tohoto pohledu bude příští rok, kdy výrazně naroste množství větších investičních akcí. Státní organizace dále plánuje připravit každý rok celkové modernizace padesátky nádraží. Souhrnné náklady na správu, opravy a investice v letech 2017 až 2022 dosáhnou výše 8,4 miliardy korun.


Za první rok správy nádraží vynaložila SŽDC do oprav, stavebních úprav nebo projektové přípravy přes 215 milionů korun. Zcela dokončených je 149 stavebních akcí za bezmála 110 milionů, další desítky větších či menších oprav běží.

„Podařilo se nám dotáhnout převod nádraží do majetku státu a otevřít tak cestu k větším investicím do zanedbaných budov. Jsem rád, že práce začaly ihned po převodu a první výsledky už jsou vidět. Každý, kdo pravidelně cestuje vlakem, však potvrdí, že nás v této oblasti čeká ještě mnoho práce. Modernizovaných nádraží ale bude v příštích letech rapidně přibývat,“ konstatuje ministr dopravy Dan Ťok. 

V letošním roce jsou v plánu především opravy za bezmála 600 milionů korun, dalších 45 milionů jde na zahájení rozsáhlejších rekonstrukcí sedmi nádraží v Břeclavi, Kuřimi, Hradci Králové, Turnově, Lipníku nad Bečvou, Přerově a Sokolově. Na projektovou přípravu pro necelou sedmdesátku nádraží vynaloží SŽDC 74 milionů korun. „V dalších letech se bude částka na větší stavební akce dále zvyšovat. Připravují se modernizace pražského hlavního nádraží, českobudějovického a také hlavního nádraží v Plzni nebo v Pardubicích,“ říká generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

V příštím roce se dokončí první investiční akce z letošního roku a doběhnou také dílčí opravné práce. „Hlavní podíl bude v tomto roce spočívat v projektové přípravě asi padesátky akcí, které budou základem pro uskutečnění staveb v budoucích letech. Jen na zahájení nebo pokračování realizací investičních projektů je pro příští rok naplánována částka přibližně půl miliardy korun,“ přibližuje náměstek generálního ředitele SŽDC pro správu majetku Tomáš Drmola. Ale i v tomto roce se rozběhnou důležité rekonstrukce staničních budov, například v Bílině, Frenštátu pod Radhoštěm, Křižanově, Šternberku a Huštěnovicích, zahájí se také dlouho očekáváná přestavba kolínského nádraží.

Během následujícího roku 2019 se soupis investičních akcí rozroste o další padesátku. Součástí by měla být běžná nádraží, kde si modernizaci vyžaduje stavebně technický stav, ale také důležitá nádraží z pohledu cestujících. Bude se jednat o velké stanice s významným počtem cestujících, jako je uvedené pražské hlavní nádraží nebo třeba nádraží v Berouně, Českých Budějovicích, Plzni, Jihlavě, Chodově či pražské smíchovské nádraží. SŽDC předpokládá, že v období 2019 a 2022 bude každý rok připravena v průměru padesátka projektů na větší revitalizace, což si vyžádá přibližně 900 milionů ročně.

„Naše plány jsou nejlépe zřejmé ze samotných čísel. Pokud srovnáme letošní rok, kdy částečně opravíme přibližně 172 nádraží a zahájíme rozsáhlejší modernizaci u sedmi výpravních budov, tak již v následujícím roce se počet investičních staveb zvýší ze 7 na 27. Celkově za pět let částečně opravíme téměř 400 nádraží a 160 kompletně zrevitalizujeme,“ vyjmenovává Tomáš Drmola.

„Příprava plánů je velmi důležitá, můžeme začít systematicky pracovat a připravovat stavby. Musíme ovšem počítat s možnými riziky, která mohou naše představy změnit. Jistá omezení vidíme v hodnocení ekonomické efektivnosti projektů. Obávám se, že se nevyhneme nutným redukcím předimenzovaných objektů,“ vysvětluje náměstek Drmola. Další důležitým faktorem je atraktivita menších nádraží a obtížné hledání využití nejen komerčních prostor. „Také se musíme vypořádat s možnými průtahy při přípravě projektů a kapacitními možnostmi trhu dodavatelů projektových prací se zkušeností se stavbami na dráze,“

Zdroj: Doprava