SŽDC zmodernizuje uzel Letohrad

06.02.2019 18:06

Po léta chystaná přestavba železniční uzlu Letohrad je na dosah. Stavba s odhadovanou hodnotou 805 milionů bez DPH získala koncem ledna od Drážního úřadu stavební povolení a měla by začít ještě letos. Potrvá 22 měsíců, povolení je platné do konce roku 2022.

Uzel projde kompletní proměnou. V místě stávající koleje číslo 3 bude zřízeno nové ostrovní nástupiště o délce 200 metrů, jeho výška bude 550 milimetrů nad temenem kolejnice. Pod kolejištěm vznikne podchod, který propojí nástupiště s přednádražním prostorem, výpravní budovou i místní částí Kunčice. Celé nádraží bude bezbariérové. Kolejiště dostane nový svršek, spodek i zabezpečovací zařízení. Přejezdy budou osazeny závorami.

Zdroj: Doprava