Trať z Pardubic do Hradce Králové získává druhou kolej

27.11.2014 10:24

Ředitelský kontrolní den se dnes uskutečnil na stavbě, která probíhá od letošního roku na trati z Pardubic do Hradce Králové. Jeho cílem bylo zhodnotit postup prací a seznámit účastníky s výhledem na další období. Na financování akce se bude podílet Evropská unie z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava.

Vytížená jednokolejná trať mezi dvěma krajskými centry ve východních Čechách získá po dokončení prací v úseku Stéblová (včetně) – Opatovice nad Labem (mimo) druhou kolej, kromě toho dojde ke kompletní přestavbě stávající traťové koleje a krajní stanice Stéblová. Dále se zmodernizuje traťové zabezpečovací zařízení až do železniční stanice Pardubice-Rosice nad Labem a na vlečce do areálu Elektráren Opatovice.

Zdvoukolejnění umožní míjení protijedoucích vlaků v úseku Stéblová – Opatovice nad Labem namísto současného čekání v místech křížení. Díky tomu dojde ke snížení přenosu případného zpoždění mezi spoji a k lepšímu dodržování taktového jízdního řádu. Stávající traťová rychlost 100 km/h se i díky použití nových kolejí na betonových pražcích zvýší až na 160 km/h. Na začátek a konec dvoukolejného úseku budou vloženy štíhlé výhybky pro jízdu stodvacítkou. Vzhledem k plánované rychlosti vlaků budou všechny přejezdy nově zabezpečeny zařízením elektronického typu s celými závorami.

Po dokončení stavebních prací přestane stávající stanice Opatovice nad Labem sloužit cestujícím, nahradí ji stejnojmenná zastávka, která se vybuduje blíž k obci. Zde stejně jako na nádražích v Čeperce a Stéblové ocení cestující zvýšená nástupiště pro pohodlný nástup a výstup z vlaku. Nové přístřešky je nejen ochrání před nepřízní počasí, ale nabídnou i prostor pro uložení si jízdního kola. Instalované osvětlení ve stanici a na zastávkách umožní přístupnost za snížené viditelnosti. Současně se vybaví novým rozhlasovým zařízením a informačním systémem. K ochraně drážních objektů bude instalován kamerový systém.

V letošním roce již byla zahájena výstavba zemního tělesa a nových základů pro stožáry trakčního vedení nad druhou traťovou kolej. Rozšíření dosud jednokolejné tratě si vyžádalo demolici objektu na zastávce Čeperka. Zde se současně provedla demontáž stávajícího nástupiště a současně vzniklo nástupiště provizorní. Kromě toho v Čeperce pokračují práce na budování nového podchodu. Ve Stéblové pak začala stavba nové technologické budovy.

Zdroj: Doprava