U ČD Cargo patří nebezpečné věci k nejvíce přepravovaným komoditám

05.04.2014 10:17

Stejně jako každý rok patřila přeprava nebezpečných věcí u ČD Cargo, a. s., i v roce 2013 k nejvíce přepravovaným komoditám z pohledu celkového množství přeprav. Celkem se přepravilo více než 134 tisíc zásilek jak v mezinárodní přepravě, tak po České republice. Společnost zajišťovala přepravu nebezpečných věcí všech tříd, které lze po železnici běžně přepravit. Mezi nejčastěji přepravované nebezpečné věci patřily hořlavé kapaliny (50 procent) a žíravé látky (16 procent).

Přepravy se nejčastěji uskutečnily v cisternových vozech a jednotkách kombinované přepravy, a to jak v kontejnerech nebo výměnných nástavbách nádržkového typu, tak i v klasických kontejnerech určených pro přepravu nebezpečných věcí v kusech. Výjimkou nebyly ani přepravy kusů ve speciálně upravených vozech.

Bez patřičného školení by to nešlo

S ohledem na množství tříd nebezpečných věcí a přepravních jednotek jsou na zaměstnance kladeny nemalé nároky ohledně jejich znalostí. K dosažení dostatečné úrovně těchto znalostí organizuje ČD Cargo každoročně pro své zaměstnance odborné školení a semináře zaměřené nejen na samotnou přepravu nebezpečných věcí, ale také na činnosti s tím spojené – elektronické zpracování vlakové dokumentace a předání informací zástupci infrastruktury. V loňském roce byli v souvislosti s nabytím účinnosti RID 2013 vyškoleni všichni zainteresovaní zaměstnanci ČD Cargo.

Školení bylo s ohledem na vykonávané činnosti podle RID rozděleno do dvou kategorií. Náplň školení v každé kategorii byla zaměřena nejen na změny v RID, ale také na závady, které se nejčastěji objevily při přepravách v předchozím období. Společnost nabídla svým zaměstnancům hned několik způsobů, jak absolvovat školení: formou elektronické výuky, seminářů vedených vlastními bezpečnostními poradci nebo formou klasického školení prostřednictvím lektorů Dopravního vzdělávacího institutu, a. s.

Manipulantům s nebezpečným zbožím pomůže kapesní pomůcka

ČD Cargo, a. s., je dlouholetým členem skupiny železničních podniků, kteří se při přejímce a přepravě nebezpečných věcí řídí vyhláškou UIC 471–3. Na základě bodu 5 této vyhlášky převzalo ČD Cargo, a. s., k přepravě přes 84 tisíc zásilek. Pro zaměstnance kontrolující při přejímce přepravní jednotky, kteří nemají k dispozici možnost nahlédnout do RID, byla vytvořena kapesní pomůcka Průvodce pro přejímku a kontrolu nebezpečných věcí. Průvodce obsahuje údaje z Tabulky A RID, základní informace o bezpečnostních značkách, oranžovém značení, zápisech v přepravních dokladech a o vysoce rizikových nebezpečných věcech. Nemalá část obsahu je věnována také závadám na přepravních jednotkách a příkladům přeprav.

Specialisté pro nakládání v závěru loňského roku úspěšně absolvovali kurz bezpečnostního poradce. Skupina všech bezpečnostních poradců se následně etablovala do skupiny bezpečného nakládání, kde mimo jiné poskytují kompletní poradenskou činnost nejen v oblasti přeprav, skladování a manipulace nebezpečných věcí, ale také v oblasti uložení a zajištění zboží ve vozech.

Zdroj: Doprava