Udělají jen nejnutnější opravy

11.09.2019 17:57
Nádraží je v havarijním stavu. Do konce roku dělníci opraví nejpotřebnější části, celkem za 8 milionů. Valašské Meziříčí – Vedení města Valašské Meziříčí několik let iniciuje jednání se zástupci Správy železničních dopravních cest (SŽDC) s vidinou jasného výsledku. Dát do pořádku místní nádražní budovu, která je v havarijním stavu. Výsledkem schůzek a setkání jsou nejnutnější opravy za osm milionů. nutnější SŽDC je zahájí ještě v srpnu.
„Vnitřek nádraží – hrůza. Samá plíseň! Ostuda pro město. Katastrofa, opravy potřebuje jako sůl,“ komentují aktuální stav místní obyvatelé.
„Je to výsměch cestujícím. Mizerný, zubožený stav. Nefunkční restaurace, záchody zamčené, čekárna dočmáraná, všechno v katastrofálním stavu. Existuje jediná varianta – zbourat a postavit nové nádraží,“ hřímal nespokojeně Meziříčan Bohumil Skýpala.
Než se definitivně rozhodne, kdy SŽDC, která je majitelem budovy, provede kompletní rekonstrukci, pustí se dělníci do venkovních omítek a nátěru výpravní budovy, opraví poškozené ploché střechy nad hlavní částí budovy a vstupy pro imobilní obyvatele.
Počítá se také s výměnou vybraných vstupních dveří a zbývajících starých oken.
 
Zdroj:  Doprava