UniControls se podílela na modernizaci

15.02.2017 22:51

Vozy mají nyní integrovaný systém služeb pro cestující UniTrack OMTS.

Informační systém pro cestující zahrnuje multimediální, telematický a kamerový systém a diagnostiku.

 

Společnost UniControls vybavila 53 rekonstruovaných osobních vozů Železničné spoločnosti Slovensko (ŽSSK) informačním systémem UniTrack OMTS. Kromě zobrazování dopravních informací spojených s jízdou vlaku, umožňuje systém cestujícím zobrazit na displejích ve vysokém rozlišení také multimédia (obrázky, animace, prezentační a reklamní spoty). Systém dále podporuje informace o trase vlaku, návazných spojích, aktuální rychlosti, poloze vlaku na mapových podkladech a další.

 

„V posledních třech letech jsme se zabývali hlavně vývojem platformy pro řídicí a informační systémy vlaku s komunikací Ethernet. Z těchto rozvojových projektů vznikl také Multimediální informační systém pro cestující, který přinesl cestujícím v železničních vozech ještě více informací a zábavy,“ říká Antonín Felber, předseda představenstva a generální ředitel společnosti UniControls a.s. „Dnes se kolejovými vozidly s našimi systémy mohou svézt lidé v metrech i vlacích v Evropě, Asii, Americe nebo v Africe. Napříč kontinenty registrujeme mezi cestujícími, dopravci a výrobci vlaků zvýšený zájem o pohodlí, rychlost, bezpečnost a také o informace a zábavu formou konzumace multimediálního obsahu během cesty vlakem.“

 

Služby a subsystémy integrované v UniTrack OMTS:

 

Vizuální informační systém poskytuje cestujícím audiovizuální informace přímo související s jízdou, informace o návazné dopravě, informace v případě mimořádností, informace usnadňující orientaci ve vlaku, rezervaci sedadel a multimédia.

Vlakový rozhlas umožňuje hlášení do vlakového rozhlasu z ISC, telefonu nebo přenosného zařízení, nouzovou komunikaci k cestujícím i opačně, komunikaci mezi členy vlakového personálu a integraci systému pro nevidomé.

Ovládání a diagnostika disponuje manuální i automatickou funkcí dle polohy GPS, ovládáním vizuálního, akustického, rezervačního a diagnostického systému, uživatelským rozhraním HMI pro strojvedoucího v rámci jednotného stanoviště EUDD nebo pro vlakový personál na dotykovém displeji, pokročilou diagnostikou systémů vozidla a bezpečnostním kamerovým systémem.

Datová komunikace umožnuje automatické propojování vozidel prostřednictvím WTB nebo ETB, interoperabilitu, bezdrátovou datovou komunikaci na pozemní server a standardizovaná komunikační rozhraní.

Management mobilních aplikací MOMA disponujejednotným otevřeným rozhraním pro dálkové přenosy dat, umožnuje správu databáze vozidel a zabezpečenou obousměrnou datovou komunikaci, provoz v heterogenních komunikačních sítích (např. GSM, WLAN), provoz ve smíšeném on-line a off-line módu a zabezpečuje prioritu přenosů dle požadavků provozovatele.

 

Komplexní řídicí a komunikační systémy skupiny UniControls používají zejména výrobci kolejových vozidel, železniční dopravci a průmyslové společnosti v České republice a na Slovensku i mimo ně. Mezi významné zákazníky v České republice patří ČD, Metro/DPHMP (vlakový dispečink všech tří tras pražského metra), SŽDC i energetické společnosti jako např. ČEZ (řídicí systém elektrárny Počerady). Na Slovensku jsou to např. eustream (automatizace tranzitní soustavy plynu na Slovensku) anebo Železničná spoločnosť Slovensko.

 

Mezi nejvýznamnější zahraniční zákazníky patří např. japonská společnost Toyo Denki (dodávky nadřazeného řízení pro vozy metra v čínském Chengdu), čínská dopravní univerzita v Dalianu (metro v Číně, Turecku, Indii, Argentině a v západoafrické Ghaně), francouzská společnost Alstom, státní dopravce ve Finsku a mnoho dalších. Společnost UniControls rovněž uvedla do provozu komplexní automatizaci tranzitu plynu na Slovensku pro eustream.

Zdroj: čtk